Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Actualitat / Notícies / Convocatòria 2023 d'ajuts per finançar projectes de recerca per la mitigació i adaptació al canvi climàtic

Convocatòria 2023 d'ajuts per finançar projectes de recerca per la mitigació i adaptació al canvi climàtic

Publicades les bases reguladores de la convocatòria d'ajuts per finançar projectes de recerca i/o transferència de coneixement per la mitigació i adaptació al canvi climàtic. Termini: del 23/02 - 30/03, termini intern: 23/03
Convocatòria 2023 d'ajuts per finançar projectes de recerca per la mitigació i adaptació al canvi climàtic

 

I. Objecte

 • Concedir ajuts en règim de concurrència competitiva dels ajuts per a projectes de recerca i/o transferència de coneixement en diferents àmbits científics amb l'objectiu d'analitzar l'impacte del canvi climàtic en els diferents sistemes naturals, àmbits socials i econòmics i territoris de Catalunya.
 • Proposar noves mesures, models i línies d'actuació que contribueixin a mitigar-lo i a incrementar-ne la capacitat adaptativa.

 

II. Beneficiaris

Universitats catalanes, centres CERCA, les infraestructures científiques i tècniques singulars, CSIC i centres tecnològics de Catalunya i fundacions hospitalàries.

 

III. Característiques

 • Els equips de recerca hauran d'estar formats per com a mínim 15 investigadors o investigadores, amb la composició següent:
   1.  IP ha de ser doctor/a i vinculat amb l'entitat durant tot el període d'execució.
   2. Els 15 membres han d'estar a temps complet a alguna institució que pugui ser beneficiària d'aquests ajuts. Mínim 5 han de ser doctors o doctores.
   3. A banda d'aquests 15 membres, poden participar altres membres de diferents categories i d'altres institucions. També s'hi podran incloure persones que puguin aportar la seva expertesa des d'entitats que no es dediquin a la recerca.
   4. Cada investigador o investigadora dels equips només podrà constar com a membre en un projecte i, per tant, només podrà constar a una sol·licitud de la convocatòria

ATENCIÓ. Els requisits han de complir-se durant tota l'execució del projecte, per tant en cas que algun dels 15 membres causi baixa s'haurà de substituir per un altre. Us recomanem que els 15 membres mínim siguin amb una vinculació fixa.

NOTA. En cas de participar en un projecte NO UPC si us plau contacteu-nos per gestionar l'autorització i validació de participació. En cas que al vostre projecte participin membres d'altres entitats ens caldrà el document d'autorització.

 • Dotació dels ajuts: entre 30.000 i 400.000€
 • Àrees temàtiques i línies de treball: (descripció al punt 4. de les bases reguladores)
   1. Salut i benestar
   2. Societats inclusives innovadores i reflexives
   3. (Re)pensant el territori i l'hàbitat
   4. Transformació industrial i digital
   5. Economia reactiva i del coneixement
 • Termini d'execució: 24 mesos des de la resolució de concessió.
 • Criteris d'avaluació: i) Adequació i qualitat científica de la proposta (35 %); ii) Impacte dels resultats esperats i transferència (35 %); iii) Equip de recerca (30 %).
  • A la valoració de l'equip de recerca es tindrà en compte la perspectiva de gènere en quant a número de dones (40% o més) a l'equip d'investigació (2,5%) i lideratge del projecte per part d'una dona (2,5%).


IV. Despeses subvencionables (punt 7. de les bases reguladores)

 • Personal de suport: No són imputables als projectes els complements salarials, les despeses de personal propi de l'organisme o entitat, ni les beques ni els contractes de caràcter formatiu.
 • Execució: material fungible, despeses de subcontractació, equipament, instrumental, etc; publicació i difusió de resultats (revisió de manuscrits, publicació en revistes científiques, publicació en obert i incorporació a repositoris de lliure accés); viatges i mobilitat (difusió de resultats, inscripció a congressos, despeses de manutenció); contractació dels serveis científico-tècnics de l'entitat beneficiària.
 • Informe d'auditoria de la justificació, fins a un màxim de 1.200€.

 

V. Sol·licituds

 • Com: telemàticament. Es presenta centralitzadament, NO ho fa l'IP
 • Què: formulari general de sol·licitud + memòria en document annex, segons models que disposa l'AGAUR.
 • Quan: 23/02 -  30/03. Termini intern: 23/03

 

Podeu descarregar les bases reguladores publicades al DOGC i les bases convocatòria  Consulteu el web de la convocatòria per accedir als models.

 

Recordeu de contactar amb el personal tècnic de projectes nacionals de la vostra USR/Campus.