Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / PDI i PAS Informació / Sol·licitud i tramitació de la signatura de contractes i projectes

Sol·licitud i tramitació de la signatura de contractes i projectes

FLUX és una aplicació que permet la sol·licitud, tramitació i seguiment de la validació telemàtica dels documents necessaris per a la signatura de contractes, convenis i projectes de recerca.

 

Cal tenir en compte:

Mobilitat "PACAE" per la Prevenció de riscos laborals

La persona responsable PDI del contracte/projecte ha de garantir la coordinació d’activitats empresarials amb l’empresa, quan hi ha mobilitat de personal de la UPC a altres centres de treball i/o a l'inrevés.

La UPC posa a disposició dels responsables dle contracte el Programa d’Ajuda per a la Coordinació d’Activitats Empresarials on trobarà la informació, assessorament i els formularis necessaris abans d'iniciar l'activitat.

Per a més informació (PACAE (obriu en una finestra nova)).

 

Vinculació de persones d'altres entitats

En el cas que en aquest contracte, conveni o projecte hi hagi personal docent i investigador que pertanyi a entitats amb personalitat jurídica diferent de la Universitat i que hi desenvolupin tasques acadèmiques mitjançant un acord o altres formes de col·laboració estarà sotmès a la Normativa reguladora del personal vinculat UPC, aprovada mitjançant l'Acord 17/2016 del Consell de Govern (obriu en una finestra nova) de la UPC i, previ el compliment dels tràmits i requisits establerts en aquesta normativa, tindrà la consideració de personal vinculat a la UPC.

 

Protecció de dades personals

En compliment del que disposa el  Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, RGPD), us informem que les dades de caràcter personal es recopilen i es tracten amb les finalitats descrites en el Registre d’Activitats de Tractament de dades personals de la UPC. En particular, pel que fa a la gestió de forma multicanal del servei d’informació i atenció a les persones que contacten amb aquesta universitat, la informació bàsica de protecció de dades.

Enllaços a FLUX 

 

Utilitzar preferentment MOZILLA FIREFOX  

 

Nova sol·licitud (obriu en una finestra nova)

 

Seguiment i tramitació de signatures (obriu en una finestra nova)   

 

Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb la vostra Unitat de Suport a la Recerca habitual.

 Manual bàsic