Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / L'Àrea / Estructura i Serveis

Estructura i Serveis

 

Àrea RDI

La nostre missió es Incentivar i facilitar la participació d’investigadors en projectes de recerca, innovació, transferència de coneixement i tecnologia. Per altra banda, potenciar i promoure la recerca i el progrés tecnològic dels sectors productius mitjançant la transferència de resultats.

 

En l'actualitat l’Àrea de Recerca i Transferència de la UPC (Valenti Guasch, Dir. Àrea) està composat per:

 

A. El Servei de Suport a la Recerca i la Innovació, que compte amb:

 • La Unitat de Contractes, Convenis i Licitacions
 • La Unitat de Projectes Nacionals
 • La Unitat de Projectes Internacionals
 • Projectes Institucionals Estratègics
 • Observatori

La seva missió es donar suport tècnic especialitzat a la comunitat UPC, especialment al PDI, però també als estudiants i al PAS, a través del personal del servei i del personal especialitzat de les USR, informant, assessorant, fent lobby, supervisant, implementant i acompanyant en general, la realització de projectes de Recerca i Innovació, i també Institucionals, mitjançant convocatòries públiques o privades, tot afavorint la valorització de la recerca i l’aportació de creixement econòmic com a motor de desenvolupament i de millora de la qualitat de vida de les persones.

La Cap de Servei es na Mireia de la Rubia 

 

B. El Servei de Gestió de la Innovació, que compte amb:

 • Unitat d’Ecosistemes i Emprenedoria
 • Unitat de Valorització, Patents i Llicències
 • Creació Spin-Off

 • Parc UPC-Espais d'incubació

La seva missió es la de valoritzar tecnologies per fer-les arribar a mercat, establir estratègies de propietat Intel.lectual i industrial, donar suport a la creació i creixement d’empreses de base tecnológica a la UPC (spin-off i start-ups) i definir serveis de pre-incubació i incubació, tant per estudiants com start-ups, als diferents Campus per convertir-los en ecosistemes altament innovadors al territori. (ecosistemes d’innovacio)

La Cap del Servei na Cristina Aresté.

 

C. El Servei de Gestió Econòmica de la Recerca i la Innovació, que compte amb:

 • La Unitat de Comptabilitat,
 • La Unitat de Justificacions i Auditories
 • La Unitat de Gestió de Cobraments

La seva missió és elaborar i analitzar informació financera, pressupostària i de costos, relativa a l’activitat de recerca de la Universitat, d'acord amb el marc legal vigent, per donar suport a la presa de decisions de les persones responsables d’aquest àmbit d’activitat i als òrgans de govern. Assessorar i orientar el PDI i al personal especialitzat de les USR sobre la gestió dels recursos, controlant, analitzant i processant les operacions econòmiques.

El Cap de Servei es en Carlos Laffitte.

 

D. El Servei de Gestió del Coneixement de la Recerca i la Innovació que compte amb:

 • La Unitat de Prospecció i Gestió del Coneixement
 • La Unitat de sistemes d'informació
 • La Unitat de qualitat de dades 

La seva missió és la de donar suport tècnic als diferents serveis de l’àrea en els àmbits dels sistemes d’informació R+D+i, la comunicació d’activitats, la qualitat de dades, i la cerca d’informació, així com facilitar la visualització de les capacitats de recerca i transferència de la UPC, per tal de gestionar i explotar la informació de manera intel·ligent i competitiva i que doni suport a les estructures de presa de decisió, comunicació i actuació de la UPC.

El Cap de Servei es en Ezequiel Puig.

 

E. La Unitat de Personal R+D d'assessorament i Suport Laboral a la recerca (UASLR)

Aquesta unitat pertany al Sevei de Personal de la UPC i gestiona les actuacions de persones vinculades a l'activitat de recerca, mitjançant convocatòries, concursos, besques, etc.

 

F. Unitats de Suport i Recursos RDI de les Unitat Transversals de Gestió (UTG)

Conjuntament amb els serveis de l’Àrea, les Unitats de Suport a la Recerca (USR) i les Unitats de Recursos i Serveis (URS) configuren l’estructura de proximitat pel PDI de suport i de gestió de l’activitat de la recerca i transferència de tecnologia de la UPC.