Vés al contingut (premeu Retorn)

Impacte en l'entorn

Introduccció

Els darrers anys, la UPC ha aprofundit en la capacitat de transferir coneixement a través de grans aliances transnacionals amb socis diversos - empreses, universitats, institucions- i amb la complicitat dels sectors públic i privat.

Així, la UPC forma part de dues comunitats d’innovació i coneixement (Knowledge and Innovation Communities, KIC) de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia: MOBILus (EIT Urban Mobility) i InnoEnergy. Un altre gran projecte de transferència és el 5GBarcelona, un hub digital europeu per a la validació de tecnologies i serveis 5G que utilitza una infraestructura experimental oberta a l’àrea metropolitana fent-la servir com un laboratori urbà. La UPC hi participa juntament amb la Mobile World Capital Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

Aquesta vocació de col·laboració amb altres universitats de prestigi, institucions i consorcis nacionals i internacionals es concreta en nombrosos convenis i projectes de recerca, en la creació de noves empreses de base tecnològica, en la generació i explotació de patents, i en els serveis científics i tècnics i espais que la UPC posa a l’abast del seu entorn per generar progrés i ocupació.

Durant l’any 2018, s’han gestionat 57,7 M€ ingressos en projectes d’R+D+i, s’han presentat 30 sol·licituds de patents i s’han assessorat 13 empreses de base tecnològica, que s'ha traduït en 15 noves patents registrades i 14 noves empreses creades. També durant aquest curs, s’ha continuat implementant l’estratègia dels UPC Innovation Ecosystems, emmarcat en el Pla estratègic de transferència UPC, que té com a objectiu generar ecosistemes d’innovació en els diferents campus per establir estratègies globals en àmbits com l’emprenedoria i el foment de la cultura innovadora, la definició de l’estratègia d’incubació i la definició del catàleg de serveis.

L'impacte en l'entorn de la UPC s'ha materialitzat durant el curs a través de convenis que la institució estableix en àmbits diversos des d'una perspectiva institucional. En aquest sentit, s'han gestionat un total de 703 convenis. 

 

Transferència de coneixement

Durant l’any 2018 s’han signat més de 400 contractes de recerca i s’han obtingut més de 17,4 M€ d’ingressos en recerca amb empreses dins el Servei de Suport a la Recerca i a la Innovació. Això ha implicat un increment de gairebé 1 M€ (+ 5,45 %) d’ingressos respecte a l’any passat en transferència de tecnologia a empreses.

Dins dels acords més destacats signats per la Universitat el 2018, cal destacar-ne els següents:

 • Col·laboració entre el Laboratori d’Innovació i Investigació de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (inLab FIB) amb Seidor, empresa consultora especialitzada en software de gestió i en serveis TIC de valor afegit, que permetrà impulsar la realització de projectes conjunts relacionats amb l’aplicació de tecnologia cloud en eines educatives per a les aules, l’ús de blockchain en àmbits de l’Administració pública i la creació d’aplicacions disruptives facilitades per la tecnologia 5G.
 • Col·laboració entre el Departament d’Enginyeria Elèctrica i Siemens amb l’objectiu de potenciar les activitats d’innovació i recerca en els camps de l’anàlisi de dades i la intel·ligència artificial en el sector energètic. L’acord també vol fomentar la investigació i la col·laboració entre l’empresa i la Universitat en aquest àmbit. 
 • Conveni de col·laboració amb la Shaoxing University per a la creació d’un centre de transferència tecnològica a la universitat xinesa i l’impuls de deu projectes de recerca conjunts vinculats a l’enginyeria tèxtil i a l’enginyeria civil. El projecte, que està impulsat i finançat per l’Ajuntament de Shaoxing, i que compta amb el suport d’empreses de l’entorn, vol promocionar la recerca i el desenvolupament econòmic en aquesta regió xinesa.
 • Col·laboració entre SEAT i diferents departaments de la UPC per al foment del sector automobilístic. Cal destacar la cessió de dos vehicles SEAT a la Universitat per al desenvolupament de projectes acadèmics, de recerca i d’innovació. La col·laboració conjunta està enfocada a millorar l’experiència i qualitat de l’ús dels sistemes de mobilitat.
 • Col·laboració entre Red Eléctrica de España y el CITCEA per impulsar la recerca en l’avaluació de l’impacte d’elements d’electrònica de potència (FACTS i HVDC) en l’RDT.

En un altre àmbit, s’ha donat suport a les diferents convocatòries de licitacions nacionals i internacions en l’àmbit de la recerca. En aquestes convocatòries continua destacant, en l’àmbit europeu, les licitacions de l’ESA (Agència Espacial Europea) i d’altres organismes europeus. Cal destacar que el 2018 hi ha hagut un increment de la participació de la Universitat en diferents licitacions per aconseguir noves fonts de finançament de la recerca. En l’àmbit estatal destaca la convocatòria de Puertos del Estado, en la qual les ofertes presentades pel Laboratori d’Enginyeria Marítima van ser guanyadores en tres ocasions, amb un important finançament.

Finalment, la Universitat ha a dut a terme al llarg del 2018 quasi 2.500 serveis a tercers per un import d’1.861.044,90 €. El serveis més demanats al llarg d’aquest període han estat els següents:

 • Assaigs i assessorament per al disseny electrònic en compatibilitat electromagnètica.
 •  Anàlisi de materials de construcció i diagnosi d’edificis.
 • Calibratge d’equips de mesura de radiacions ionitzants (laboratori acreditat per l’ENAC).
 • Anàlisi d’aigües residuals i tractament d’efluents.
 • Caracterització de biomaterials.
 • Anàlisi i assaig de components estructurals.
 • Anàlisis i control de qualitat de materials plàstics i els seus components.
 • Big data aplicades a l’automatització dels resultats de la recerca i serveis de cibersegurat i verificació de codi.
 • Monitoratge i control d’episodis de contaminació atmosfèrica.
 • Disseny d’equips industrials.

 

Innovació i tecnologia

La UPC, dins del Programa d’acceleració de la transferència de la UPC (KTT), ha impulsat aquest curs una línia d’activitats que abasten els diferents processos de la transferència del coneixement. Des del punt de vista de la gestió de la innovació, s’han presentat 30 sol·licituds de patents; s’ha assessorat 13 empreses de base tecnològica, entre les quals n’hi ha 6 que són spin-offs participades per la UPC; s’han signat 13 nous contractes de llicència, tant de patents com de software, i s’han mantingut entrevistes amb 158 empreses pel que fa a aspectes d’innovació tecnològica.

La mobilització d’inversions de capital en spin-offs ha estat de 5.424.709 € i la facturació anual per royalties de llicències i desinversions ha estat de 416.321,58 €.

Els ajuts de valorització dins els programes CaixaImpuls de la Fundació “la Caixa” i del programa Llavor i Producte de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) han representat un finançament de 786.050,25 €.

Entre els programes actuals sobre innovació i creació d’empreses de base tecnològica, destaca The Collider, impulsat per la Fundació Mobile World Capital Barcelona. La Universitat ha participat en aquest programa amb dues spin-offs i n’hi ha una tercera que hi participarà. El programa possibilita que grups de recerca puguin retenir talent jove mitjançant spin-offs que incorporen la figura d’un gestor empresarial.

Durant aquests anys s’ha estat implementant el programa pilot sobre estratègia dels UPC Innovation Ecosystems, emmarcat en el Pla estratègic de transferència UPC, que té com a objectiu generar ecosistemes d’innovació en els diferents campus per establir estratègies globals en àmbits com l’emprenedoria i el foment de la cultura innovadora, la definició de l’estratègia d’incubació i la definició del catàleg de serveis.

La nova estratègia d’incubació UPC ha permès que durant l’any 2018 es fessin més de 50 activitats d’incubació (formacions, conferències, bootcamps) i s’incubessin 20 noves empreses en la corona UPC. Durant l’any 2018 s’ha incrementat d’un 8 % respecte de l’any anterior la facturació global en espais d’incubació i s’ha obtingut una ràtio d’ocupació del 100 % als edificis K2M, Nexus I i Nexus II, alhora que s’ha incrementat un 20 % respecte de l’any anterior l’ocupació de l’edifici RDIT, ja que s’ha assolit una ocupació del 80 % amb 45 empreses allotjades.

El programa Emprèn UPC continua ampliant les instal·lacions amb noves seus i personal tècnic de suport: aquest curs s’ha inaugurat el nou Emprèn UPC al Campus de Castelldefels, que aporta suport en les iniciatives emprenedores dels estudiants, fa créixer el teixit empresarial de l’entorn i interactua amb els agents de l’ecosistema del Campus. Des de l’Espai Emprèn UPC-Castelldefels s’ha gestionat la vuitena edició del concurs Emprèn UPC EXPLORER, en què ha participat un gran d’estudiants i s’han seleccionat 25 projectes que han obtingut formació i mentoria. També s’ha coordinat la participació de la Universitat com un dels casos d’estudi en el white paper Role of Universities in Innovation Ecosystems, elaborat per la European University Association (EUA).

Finalment, dels esdeveniments organitzats durant el curs destaca la celebració del vintè aniversari del Programa Innova, que es va dur a terme al novembre. Durant l'acte celebrat van intervenir el rector de la UPC, Francesc Torres, el fundador del programa, Francesc Solé Parellada, i el president de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Torra i Pla. Durant l’acte es va presentar el documental Vint anys d’esperit innovador, que recull l'experiència en la creació d'empresa de la Universitat i en què van participar diferents exemples d’spin-offs creades a la UPC.

 

Per a més informació, Memòria UPC 2018-2019(obriu en una finestra nova) la web FUTUR (Portal de la producció científica dels investigadors de la UPC)