Vés al contingut (premeu Retorn)

Activitat R+D+I

Introducció

La UPC generadora de coneixement en recerca i transferència de coneixement i tecnologia, té una reconeguda trajectòria en l'impuls de projectes en col·laboració amb altres centres de recerca i la indústria nacional i internacional. En aquest sentit, el coneixement esdevé un agent transformador del coneixement i la innovació.

L’activitat de recerca de la Universitat la situa com un agent clau en el progrés d'una societat que cada cop més es basa en el coneixement i la innovació. La UPC ha continuat aquest curs com la universitat líder de l’Estat pel que fa a la captació de recursos en el marc del projecte Horizon 2020.

Entre moltes altres fites, aquest curs s’ha commemorat el 30è aniversari del programa Erasmus i la UPC ha participat en aquesta convocatòria superant els 50 projectes entre diferents accions.

Aproximadament, uns 650 nous projectes i convenis de recerca se sumen cada any a l’activitat dels investigadors i investigadores. El talent de les persones, la xarxa d’instal·lacions i equips i l’esperit de col·laboració a través de les aliances establertes amb altres centres de recerca i institucions d’arreu del món, són clau en l’estratègia de la recerca UPC.

Pel que fa a les publicacions científiques, cal destacar el nombre d’articles publicats en revistes indexades al Journal Citation Reports: 1.626 articles.

Al llarg del curs, s'han gestionat 527 contractes nous de personal de recerca i s'han concedit 225 beques perquè estudiants de grau i/o màster s'iniciïn en la recerca. S'han realitzat 112 nous contractes predoctorals per a estudiants de doctorat perquè puguin fer la tesi doctoral i s'han iniciat 73 contractes postdoctorals perquè els investigadors i investigadores consolidin la seva tasca de recerca.


Projectes d'R+D+I nacionals i internacionals

La UPC està immersa en tres programes d'àmbit nacional, autonòmic i europeu: el Plan Estatal, l’estratègia RIS3CAT i el programa Horizon 2020.

Durant l’any 2018 la contractació en projectes de recerca nacionals ha estat de 16.063.620 €, distribuïts en 177 projectesEl total de projectes actius és de 1.004, per un import de 75.403.472 €. Pel que fa al programa RIS3CAT, l’activitat del programa s’ha centrat en dues convocatòries clau per a la Universitat: Agrupacions en Tecnologies Emergents (Direcció General de Recerca) i Xarxes R+D+I (AGAUR).

La directora general d’Investigació Científica i Tècnica del Ministeri d'Economia i Competitivitat, Victoria Ley Vega de Seoane, va participar aquest curs en una jornada de presentació de les diferents convocatòries, amb una assistència de 215 persones, entre PDI, tècnics i gestors de projectes. Aquesta actuació de difusió va servir perquè dins el Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i i del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en la convocatòria de 2018, s’hi hagin presentat 103 projectes per un import de 16.345.954 €, dels quals s’han concedit 7.018.115 € 57 projectes. També s’han aprovat 18 predoctorals per a aquests projectes.

Aquestes dades representen un èxit d’un 55,3 % pel que fa a nombre de projectes i un 35,5 % pel que fa a l’import respecte del total sol·licitat. A la convocatòria Acciones de Programación Conjunta Internacional, APCIN, s’hi van presentar dues propostes, per un import de 293.000 €, a les quals s’han concedit 288.000 €.

Pel que fa a la convocatòria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, coneguts com INNPACTOS (projectes col·laboratius amb empreses), s’han presentat 11 propostes, amb un import de 2.137.879 €, i s’han concedit 5 propostes, per un import de 811.509,92 €

A la convocatòria Redes de Excelencia s’han presentat 13 propostes, per un import de 888.332 €, i 34 autoritzacions d’investigadors que participaran en Redes d’altres institucions.

A la convocatòria Infraestructuras de Investigación i Equipamiento Científico-Técnico, s’hi han presentat deu propostes, per un import d’1.037.675 €, de les quals han estat escollides quatre, a les quals s’ha atorgat un import de 582.016 €.

Del Programa ICREA Acadèmia s’ha concedit finançament a quatre projectes, per un total de 800.000 €.

L’any 2018 s’han presentat a la Universitat 288 propostes de projectes internacionals. El programa més rellevant pel que fa a volum de propostes ha estat el programa Horizon 2020, amb 245 propostes, i dins d’aquest, les accions Marie Sklodowska Curie, amb 105 propostes. Per àmbits temàtics, els projectes que han despertat més interès entre el personal investigador han estat els projectes vinculats a les tecnologies de la informació i les comunicacions, seguits de les accions pel clima i l’eficiència energètica, el transport, la seguretat i l’energia.

Durant el 2018 s’ha commemorat el 30è aniversari del programa Erasmus. La UPC ha participat en aquesta convocatòria superant les 50 propostes entre diferents accions. En total, l’any 2018 s’han iniciat 47 nous projectes, dels quals 27 corresponen al programa Horizon 2020, 8 a Erasmus+ i 4 a Interreg, i la resta es corresponen a altres programes internacionals. El finançament rebut corresponent a aquests projectes és de 8.484.642,45 €. La UPC actua com a universitat coordinadora en quatre d’aquests projectes. D’altra banda, durant el 2018 hi hagut 202 projectes internacionals en vigor, per un import global de 55.845.000 €.

També s’han dut a terme diverses accions per afavorir la presentació de propostes a programes concrets, com les accions MSCA-ITN i FET, així com de temes transversals en qüestions d’RRI, Gènere i Ciència Oberta. També es va organitzar una jornada, juntament amb CET Auditores, adreçada als gestors de projectes relativa als aspectes economicofinancers del programa Horizon 2020.

 

Unitat d'Assessorament Suport Laboral a la Recerca

Durant aquest any 2018, s'han gestionat 527 contractes nous de personal de recerca i s'han concedit 225 beques perquè estudiants de grau i/o màster s'iniciïn en la recerca. Del total, 342 contractes corresponen a personal de suport a la recerca i són personal d'administració i serveis de la Universitat finançats per projectes específics. S'han realitzat 112 nous contractes predoctorals per a estudiants de doctorat perquè puguin realitzar la tesi doctoral. Són contractes que tenen una durada de 3 anys, dels quals 64 corresponen a ajuts finançats per convocatòries externes i 48 finançats per la UPC. També s'han iniciat 73 contractes postdoctorals perquè els investigadors consolidin la seva tasca de recerca, entre els quals 18 corresponen a convocatòries externes i 55 de convocatòries pròpies de la UPC.  

Projectes estratègics institucionals

A finals de 2018, fruit de gairebé dos anys de feina, l'European Institute of Innovation and Technology (EIT) va seleccionar el consorci MOBILus, liderat per Barcelona i 12 ciutats més, 17 empreses i 18 universitats, entre les quals hi ha la UPC, per esdevenir la nova Knowledge and Innovation Community (KIC) on Urban Mobility encarregada de desenvolupar les innovacions en mobilitat urbana de la Unió Europea fins al 2026.

L’EIT Urban Mobility es constitueix com una plataforma publicoprivada multinacional europea que es dedicarà a la recerca i aplicació de solucions que millorin l’ús col·lectiu dels espais urbans, amb la finalitat de vetllar per una mobilitat multimodal, accessible, confortable, segura, eficient i sostenible. Tindrà una vigència d’entre 7 i 15 anys i un volum financer previst que pot arribar als 400 milions d’euros aportats per la Unió Europea i fins als 1.200 milions aportats pels socis. La seu s’instal·larà a Barcelona i comptarà amb quatre subseus a Copenhaguen (Dinamarca), Praga (República Txeca), Munic (Alemanya) i Helmond (Països Baixos).

Pel que fa a l’EIT InnoEnergy, durant el 2018 han continuat les activitats emmarcades en el Framework Programme Agreement (FPA) 2016-2020, el marc que regula les relacions del consorci amb el European Institute of Innovation and Technology (EIT), l’organisme que finança les activitats de les KIC. El 2018 l’activitat de recerca de la UPC s’ha concentrat principalment en la finalització del projecte Sirocco, en relació amb el dimensionament òptim del sistema d’emmagatzematge i del camp solar, i les estratègies de control i regulació de la planta.

Pel que fa a les activitats de docència, la participació de la Universitat se centra en cinc màsters internacionals col·laboratius dels set que l’EIT InnoEnergy ofereix: el master’s degree in Nuclear Engineering i el màster universitari en Enginyeria de l’Energia, i els programes de màster Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT), Renewable Energy (RENE), Energy in Smart Cities i Smart Electrical Networks and Systems (SENSE).

Gairebé 70 nous estudiants de màster s’han matriculat a través de la participació de la UPC en aquesta comunitat. Les activitats educatives han implicat un pressupost d’1,1 M€, que ha estat dedicat a finançar beques per als estudiants, realitzar accions de mobilitat i valor afegit, i les matrícules, que el 2018 giren arriben al voltant dels 400 k€.

A les activitats de recerca i docència cal afegir les vinculades a l’emprenedoria i creació de negoci, que configuren globalment els vèrtexs de l’anomenat triangle del coneixement. En total, la participació a l’EIT InnoEnergy el 2018 ha implicat per a la UPC una despesa de prop d’1,3 M€, xifra que situa la nostra universitat en una de les institucions del consorci amb més volum de recursos.

Finalment, cal destacar també la incorporació de la UPC com a project partner en el KIC EIT Raw Materials, el consorci més gran del sector de les matèries primeres a tot el món. Inicialment, la Universitat participava en un projecte d’aquesta comunitat com ha third party, però des de 2018 ja ho fa com a soci. Concretament es tracta del projecte InnoLOG sobre eines de registre geofísic innovadores per a l'exploració mineral.

En l’àmbit del programa RIS3CAT, la UPC ha coordinat una proposta institucional a l’entorn de l’àmbit temàtic de la indústria 4.0 amb la presentació de la proposta de l’agrupació en tecnologies emergents LOOMING FACTORY, amb l’objectiu d’impulsar plataformes pilot de demostració en l’àmbit tecnològic emergent de la indústria 4.0 per a Catalunya i Europa. L’agrupació té un pressupost de més de 4 milions d’euros i compta amb la participació de 10 institucions de l’àmbit de la recerca i la transferència de tecnologia catalans capdavanters en la indústria 4.0. La UPC, a banda de coordinar la proposta, intervé com a participant en els diferents projectes amb la participació d’onze grups de recerca líders en els àmbits respectius.

Pel que fa a la convocatòria de xarxes R+D+I, la UPC ha liderat la presentació d’una xarxa R+D+I en indústria 4.0, XaFIR: Xarxa Fourth Industrial Revolution. Constituïda per deu entitats del sistema universitari, centres de recerca i centres tecnològics amb un total de 35 grups de recerca i gairebé 400 investigadors participants. La finalitat principal de la xarxa XaFIR és promoure i facilitar la transferència de coneixement en forma de productes i serveis en el marc de la indústria 4.0 a les empreses i, especialment, a les pimes.

Durant el 2018, s’ha continuat implementant el projecte FEDER KTT de transferència de tecnologia i coneixement, amb un pressupost global de 3,6 M €.

Finalment, s’ha continuat treballant per a la implementació de l’estratègia entorn de la transició vers un nou model energètic, s’ha dissenyat un programa pilot per a les escoles i s’estan recollint propostes d’empreses.

  

Per a més informació, Memòria UPC 2018-2019 la web FUTUR (Portal de la producció científica dels investigadors de la UPC)