Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Notificacions / Projectes Nacionals / Noticies / Convocatòria 2021 de Projectes R+D+i de l'AEI

Convocatòria 2021 de Projectes R+D+i de l'AEI

Es publiquen les bases de la convocatòria. Termini: del 23/11 al 15/12 (14h). Termini intern: 09/12
Convocatòria 2021 de Projectes R+D+i de l'AEI

DISPONIBLE DOCUMENTACIÓ I VÍDEO DE LA JORNADA UPC

Altra document de suport UPC:


Contacteu amb el personal tècnic de la Unitat de Projectes Nacionals de la vostra USR / Campus per a qualsevol consulta que tingueu i gestió que sigui necessària.

 • Modalitats:
  • Projectes d'Investigació No Orientada, sense orientació temàtica prèviament definida, motivats per la curiositat científica i amb l'objectiu d'avançar el coneixement, independentment de l'horitzó temporal i de l'àmbit d'aplicació del mateix.
  • Projectes d'Investigació Orientada, orientats a la resolució de problemes concrets i vinculats a les prioritats temàtiques (veure Annex III de les Bases) associades als desafiaments mundials i competitivitat industrial de la societat.
 • Tipus:
  • Tipus A, per a joves investigadors que hagin obtingut el títol de doctor entre l'01.01.2011 i el 31.12.2018 (amb possibilitat d'ampliació de la data límit inferior en cas de situació d'interrupció, veure les bases) i que no hagin estat IPs en projectes de durada de més d'1 any de convocatòries de PID anteriors o JIN 2014-2015. En cas de 2 IPs, tots dos han de ser tipus A. NOVETAT: desapareix la modalitat JIN (investigadors/es sense vinculació o vinculació inferior a 1 any)
  • Tipus B, liderats per investigadors consolidats.
 • Modalitat de participació: individual (una única entitat) i coordinat - entre 2 i 6 subprojectes de la mateixa o diferents entitats; el subprojecte coordinador ha de ser de tipus B .
 • Liderat per 1 o 2 IPs (de la mateixa o diferent entitat), un equip d'investigació (EI) i equip de treball (ET), segons necessitats del projecte. En cas que l'IP2 o membre de l'EI sigui d'una altra entitat, caldrà autorització expressa del seu RL i compromís de mantenir la vinculació durant tot el projecte. A tenir en compte
  • Requisits i incompatibilitats IPs:
   • Títol de doctor/a anterior a 01.01.2019
   • Vinculació funcionaria, estatutària, laboral o altra, sempre que comprengui tot el període d'execució del projecte, amb l'entitat beneficiària o altra entitat que compleixi requisits art.5 (OPIs, Universitats, Centres tecnològics i de Suport a la Innovació, altres centres públics i privats d'RDi sense ànim de lucre)
   • Els RyC podran presentar-se com a IP2, acompanyats d'un IP1 que compleixi requisits anteriors
   • No estar contractat per fons de convocatòries dels Plans Estatals
   • només pot ser IP d'una proposta d'aquesta convocatòria.
   • no pot ser IP en aquesta convocatòria si es participa com a IP o membre d'EI en un PID 2018-2020 que finalitzi més enllà del 31.08.2022 (per resolució)
  • Requisits i incompatibilitats EI:
   • Títol de doctor/a, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o grau
   • Requisit vinculació ídem que IP.
   • No està contractat per fons de convocatòries dels Plans Estatals
   • es podrà ser membre en màxim 2 propostes d'aquesta convocatòria
   • si és membre d'un PID 2018-2020 amb fi > 31.08.2022, només es podrà participar com a EI en 1 proposta d'aquesta convocatòria
  • Requisits ET:
   • qui no compleixi requisits de vinculació
   • personal  en formació (pre-docs i estudiants de doctorat)
   • personal tècnic de suport a la investigació. NO inclou el personal contractat (PSR) pels projectes del Pla Estatal .
   • personal investigador vinculat a entitats estrangeres
   • no poden ser responsables d'activitats
 • Durada: 3 o 4 anys (excepcionalment de 2 en cas que la vinculació de l'IP així ho requereixi). Data inici: 01.09.2022 (segons informació Calendari convocatòries de l'AEI)
 • Conceptes finançables: contractació de personal (no personal propi ni en contractes d'investigadors en formació), inventariable, fungible, viatges i dietes, assistència a congressos, difusió, informe d'auditor, altres.
 • Presentació de sol·licituds:
  • del 23/11 al 15/12 a les 14h (data límit per al tancament i signatura del RL). Termini intern UPC: 09/12. Tingueu en compte que cal una revisió exhaustiva de la documentació prèvia a la generació del Definitiu i signatura del RL.
  • formulari on-line i documentació (memòria, CVAs d'IP(s), documents acreditatius en cas d'interrupció, documents per a projectes específics). Vegeu amb atenció les instruccions per completar el CVA, la memòria i la sol·licitud.
   • La AEI ha tret un nou model de currículum CVA. A dia d'avui el CVA del DRAC no s'ajusta a aquest nou model. Des del DRAC s'està treballant per adaptar-lo al nou format i esperem poder disposar d'ell en els propers dies.

   • És obligatori el codi ORCID per als IPs i membres de l'EI i recomanable per a l'ET. El Researcher ID (WoS) i l'Author Id (Scopus) són opcionals. Per a més informació consulteu: ORCID, ResearcherID i Author ID
   • Publicacions en accés obert:  les publicacions dipositades a UPCommons en accés obert d'acord amb l'article 37 de la Llei de la Ciència són recol·lectades per RECOLECTA (més informació).
   • Dades de recerca en obert: les dades de recerca podran allotjar-se a CORA - Repositori de Dades de Recerca del CSUC.
   • Les biblioteques de la UPC us poden donar suport en els codis d'investigadors, la publicació en accés obert i l'elaboració del PGD.

Un cop generat el document Definitiu, s'han de recollir les signatures de TOTS ELS PARTICIPANTS: IP(S), MEMBRES DE L'EI I DE L'ET abans de la signatura del RL.