Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Notificacions / Projectes Nacionals / Noticies / Convocatòria 2021 de Projectes estratègics orientats a la transició ecològica i digital (AEI)

Convocatòria 2021 de Projectes estratègics orientats a la transició ecològica i digital (AEI)

L'AEI publica les bases reguladores i la convocatòria dels ajuts per finançar projectes d'investigació de qualitat orientada a la transició ecològica i digital. Termini: 16/12/2021 - 19/01/2022 (14h). Termini intern: 13/01.
Convocatòria 2021 de Projectes estratègics orientats a la transició ecològica i digital (AEI)

DISPONIBLE LA GRAVACIÓ I PRESENTACIÓ DEL WEBINAR DE LA CONVOCATÒRIA

Contacteu amb el personal tècnic de la Unitat de Projectes Nacionals de la vostra USR / Campus per a qualsevol consulta que tingueu i gestió que sigui necessària.

 • Modalitats:
  • Transició ecològica, aplicada a activitats productives, a la protecció dels recursos naturals i a la qualitat de vida de les persones i de la societat en el seu conjunt. 

Els projectes s'adreçaran a aspectes com: des-carbonització, eficiència energètica, desplegament de les energies renovables, electrificació de la economia, desenvolupament d'emmagatzematge d'energia, solucions basades en la natura, restauració ecològica, economia circular i millora de la resiliència de tots els sectors econòmics.

  • Transició digital, que pretén digitalitzar tota la cadena de valor en sectors tractors.
Els projectes s'orientaran a la generació de coneixement científic, el desenvolupament de tecnologies o el suport a les polítiques en aspectes com l'agenda urbana, educació, agricultura, turisme, indústria, mobilitat, modernització de l'Administració pública, ciberseguretat o la nova economia del la ciutadania.

 

 • Principi DNSH: els projectes que no compleixin quedaran exclosos automàticament.
 • Tipus:
  • Tipus A, per a joves investigadors que hagin obtingut el títol de doctor entre l'01.01.2011 i el 31.12.2018 (amb possibilitat d'ampliació de la data límit inferior en cas de situació d'interrupció, veure les bases) i no haver estat IP durant més d'1any en Projectes d'R+D+i dels Pla Estatal i anteriors, o projectes JIN. En cas de 2 IPs, tots dos han de ser tipus A. 
  • Tipus B, liderats per investigadors consolidats.
 • Modalitat de participació: individual (una única entitat) i coordinat - entre 2 i 6 subprojectes de la mateixa o diferents entitats; el subprojecte coordinador ha de ser de tipus B .
 • Liderat per 1 o 2 IPs (de la mateixa o diferent entitat), un equip d'investigació (EI) i equip de treball (ET), segons necessitats del projecte. En cas que l'IP2 o membre de l'EI sigui d'una altra entitat, caldrà autorització expressa del seu RL i compromís de mantenir la vinculació durant tot el projecte. A tenir en compte:
  • Requisits IPs, EI i ET: igual que els Projectes "Generación Conocimiento"
  • Compatibilitats IPs: com a IP nomès en una proposta d'aquesta convocatòria. És compatible amb la participació com a IP o EI d'altres convocatòries.
  • Compatibilitats EI: podran anar en un màxim de 2 propostes d'aquesta convocatòria. Si participa com a EI no pot ser IP en aquesta convocatòria. És compatible amb la participació com a IP o EI d'altres convocatòries de projectes.
 • Durada: 2 anys.
 • Conceptes finançables: contractació de personal (no personal propi ni contractes d'investigadors en formació), inventariable, fungible, viatges i dietes, assistència a congressos, difusió, informe d'auditor, altres; costos indirectes (15% dels costos directes)
 • Presentació de sol·licituds:
  • del 16/12/2021 a 19/01/2022 a les 14h (data límit per al tancament i signatura del RL). Termini intern UPC: 13/01. Tingueu en compte que cal una revisió exhaustiva de la documentació prèvia a la generació del Definitiu i signatura del RL.
  • formulari on-line i documentació ((NOU) proposta resumida de 3 pàgines, memòria, CVAs d'IP(s), documents acreditatius en cas d'interrupció, documents per a projectes específics).
   • Si el pressupost (costos directes) és superior o igual a 100mil euros, la memòria i justificació de la despesa ha de ser en anglès.
   • NOU: S'haurà de presentar un anàlisi del principi DNSH.
   • NOU: hi haurà dos fases d'avaluació. La primera fase es farà sobre la proposta resumida; la segona, com habitualment als projectes, sobre la memòria i els CVAs. Vegeu Annex IV on es detalla el contingut de cada document.
   • Si teniu consultes sobre el CVA podeu contactar amb
   • Si teniu consultes sobre codis d'investigadors (el codi ORCID és obligatori per als IPs i membres de l'EI), la publicació en accés obert i l'elaboració del PGD podeu contactar amb les biblioteques de la UPC.

Un cop generat el document Definitiu, s'han de recollir les signatures de TOTS ELS PARTICIPANTS: IP(S), MEMBRES DE L'EI I DE L'ET abans de la signatura del RL.

 

Podeu descarregar la documentació completa, FAQs, manuals, a la web de la convocatòria.

 

Podeu seguir les novetats al compte @RDInacional_UPC(obriu en una finestra nova) i @RDI_UPC

arxivat sota: ,