Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria 2019 Centres d'Excel·lència Severo Ochoa i Unitat d'Excel·lència Maria de Maeztu

Es publiquen les bases de la convocatòria per a la concessió d'acreditacions i ajuts públics "Centros de Excelencia Severo Ochoa" i "Unidades de Excelencia María de Maeztu". Termini: del 21/11 a 18/12/2019 (14h) (termini intern: 12/12/2019)
Convocatòria 2019 Centres d'Excel·lència Severo Ochoa i Unitat d'Excel·lència Maria de Maeztu

FINALITAT

 • Reconeixement dels millors centres i unitats d'excel·lència que destaquin per l'impacte i rellevància internacional dels resultats obtingut en el període gener 2015 - juny 2019
 • Finançament dels plans estratègics dels centres i els programes estratègics elaborats per les unitats per un període de 4 anys, amb inici 2020, amb l'objectiu, entre d'altres, de consolidar les seves capacitats científiques i estratègiques, contribuir al lideratge internacional, millorar la generació de resultats d'alt impacte científic, social i econòmic, i actuar com a agents tractors en el SECTI


II. BENEFICIARIS

 • Centres: organització dedicada a l'execució directa de la investigació, amb personalitat jurídica pròpia o sense ella però que s'hagi creat d'acord a les normes legals o estatuts de l'entitat a la que pertany. 
  • Data de constitució, al menys l'1 de gener de 2012
  • Han de comptar amb 1 director científic i almenys 10 investigadors garants.
  • S'inclouen instituts i consorcis universitaris i interuniversitaris amb personalitat jurídica pròpia.
  • S'exclouen, entre d'altres, facultats i escoles universitàries; estructures virtuals o en xarxa.

    

 • Unitatsestructura d'investigació, diferenciada i estable en el temps, sense personalitat jurídica.
  • Comptar amb el reconeixement o aprovació, formal i documentat, dels òrgans de govern de l'entitat on pertany, des de, al menys, l'1 de gener de 2017
  • Ha de comptar amb 1 director científic i almenys 6 investigadors garants. Mínim el 80% ha de ser personal propi. L'altre 20% podrà ser d'altres entitats, però han d'estar adscrits formalment a la unitat.
  • Disposar d'una trajectòria de recerca compartida, almenys durant el període de referència
  • Disposar d'infraestructura i recursos científics compartits per tots els investigadors de la unitat, que permetin la consolidació i el desenvolupament d'un programa estratègic d'investigació de frontera comú i activitats formatives
  • S'inclouen els departament universitaris.
  • S'exclouen, entre d'altres, facultats i escoles universitàries; grups d'investigació o agrupament de grups; estructures virtuals o en xarxa.

Veure més requisits a les bases.


III. DIRECTOR CIENTÍFIC i INVESTIGADORS GARANTS

 • Han de ser DOCTORS i tenir vinculació (funcionarial o laboral indefinida o temporal) amb dedicació a temps complet al centre o unitat. 

Es consideren també: l'expectativa de nomenament o contractació per haver superat un procés de selecció, incloses els ajuts, entre d'altres, Ramon y Cajal, i de l'ERC "Starting Grants" i "Consolider Grant"; i aquells que son vinculats a d'altres entitats, que estiguin adscrits mitjançant conveni o acord de col·laboració.

 • Amb publicacions científics d'impacte igual o superior a 1,5 respecto el valor mig mundial en la seva àrea d'especialització
 • Han d'haver estat IP d'almenys un projecte de convocatòries nacionals, europeus, i internacionals (veure detall a les bases)
 • NO podran ser Investigadors garants, els professors emèrits, jubilats ni acadèmics honoraris
 • Només podran aparèixer en una proposta.

Es podrà incloure una relació d'investigadors garants suplents prioritzada, de manera que en cas d'incompliment de requisits d'algun dels investigadors garants, aquest puguin substituir-se durant el procediment de concessió.

IV. ACTUACIONS I DESPESES FINANÇABLES

 • Es finançaran 2 tipus d'actuacions: Plans estratègics dels Centre, i Programes estratègics de les Unitats.
 • Pressupost: 4 M€ per als Centres Severo Ochoa i 2 M€ per a les Unitats María de Maeztu.
 • Durada: 4 anys, amb inici a partir de l'1 de gener 2020.
 • Despeses finançables (costos marginals), com els aplicables als Projectes d'R+D+i. A més, s'inclouen:
  • Cofinançament de contractes subvencionats pel Programa Estatal de Talent i Ocupabilitat (Ramon y Cajal, Juan de la Cierva, PTA), o dins del programa H2020 (Cofund, Marie-Curie).
  • Complements salarials als investigadors participants. Màxim del 5% de l'ajut.
  • Adquisició o cofinançament d'equipament / infraestructures previstos i justificats en el pla o programa estratègic, també les despeses de lloguer, manteniment o reparació de dits equipaments/infraestructures 
  • Despesa d'informe d'auditor de la justificació: fins 10.000 €
  • Subcontractació: fins a un màxim del 25% de l'ajut.
  • Costos indirectes: fins el 15% dels costos directes


V. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

 • Termini: del 21 de novembre al 18 de desembre (14h). Termini intern: 12 de desembre.
 • Com: formulari electrònic que s'habilitarà a la web de l'AEI. També, documentació adjunta com memòria que inclourà el pla / programa estratègic en ANGLÉS, segons models; CVA de tots els investigadors en ANGLÉS; documentacions acreditatives

Descarregueu aquí les bases de la convocatòria. Accediu al link de la convocatòria per a tota la documentació i informació de la mateixa.


Finalment, recordeu de contactar amb el personal tècnic de la vostra UTG/USR per tota consulta i gestió relacionada amb la preparació de la proposta

arxivat sota: ,