Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria PANDÈMIES 2020_AGAUR

Publicada la convocatòria “Replegar-se per créixer: l’impacte de les pandèmies en un món sense fronteres visibles”. L’objectiu dels ajuts serà impulsar projectes de recerca amb l’objectiu d’analitzar l’impacte de l’epidèmia COVID-19 i del concepte de pandèmia a la nostra societat i proposar noves mesures que contribueixin a superar-les. Termini: del 07/09 - 30/10/2020 (14h) (termini intern: 26/10/2020)
Convocatòria PANDÈMIES 2020_AGAUR

ÉS IMPORTANT QUE ENS INFORMEU DEL VOSTRE INTERÈS EN PARTICIPAR COM A MOLT TARD EL DIVENDRES 18 DE SETEMBRE


I.Característiques dels projectes

 • Objecte: atorgar ajuts per a la investigació sobre COVID-19 i pandèmies en general, impulsar projectes conjunts entre grups de recerca i tractar totes les temàtiques relacionades amb l’impacte de les pandèmies al món, i a Catalunya en particular. Com a exemple de temàtiques de referència (veure art. 1.4): Salut i benestar, Societats inclusives, innovadores i reflexives, Transformació digital i industrial, i Economia reactiva i del coneixement.
 • Destinataris: equips de recerca de les universitats catalanes, centres CERCA de Catalunya, i les infraestructures científiques i tècniques singulars amb personalitat jurídica pròpia i seu a Catalunya que tinguin grups de recerca reconeguts vigents
 • Requisits dels participants: equips de recerca amb un mínim de 10 investigadors.
  • un investigador/a responsable del projecte, doctor/a i vinculat a la institució beneficiària estatutàriament o contractualment durant, com a mínim, tot el període d'execució del projecte
  • nou investigadors/es doctors/es vinculats a una universitat catalana o a un centre de recerca CERCA
  • L'equip de recerca també pot incloure, a banda d'aquests deu membres, altres investigadores/es de diferents categories i d'altres institucions. També s'hi podran incloure persones que puguin aportar la seva expertesa des d'entitats que no es dediquin a la recerca
  • Cada membre dels equips només podrà constar com a membre en un projecte, és a dir, només podrà constar en una sol·licitud d'aquesta convocatòria
 • Import de l’ajut sol·licitat: entre 50.000,00 € i 350.000,00 €
 • Despeses elegibles (veure art. 7): contractació de personal, execució, publicacions, viatges, etc.
 • Despeses no elegibles: personal propi de capítol 1, impostos recuperables, etc.
 • Durada: 18 mesos, des de la data de publicació de la resolució definitiva de concessió.

II. Presentació de sol·licituds

 • Termini: del 07 de setembre al 30 d'octubre de 2020 (14h). Termini intern: 26/10/2020
 • Qui: el representant legal de l’entitat
 • Com: formulari electrònic, segons model, que ha d'incloure:
  • dades del responsable del projecte, referència a tots els membres de l’equip, títol i breu resum del projecte, àmbit temàtic, àrees de coneixement, pressupost i import sol·licitat
  • annex amb una breu memòria descriptiva, segons el model que es disposi. Vegeu art. 8.5 per saber els apartats que inclourà.
 • Limitacions: la UPC només pot enviar 21 propostes. En cas de superar aquest nombre, s'ha de fer una pre-selecció per part de la UPC. Poseu-vos en contacte amb Jordi Solé, del Servei de Suport a la Recerca, el més aviat possible en cas d’estar interessats/ades.

Vegeu les bases reguladores de la convocatòria per conèixer tots els detalls. Accés al link de la convocatòria.

Recordeu: dirigiu-vos a Jordi Solé, del Servei de Suport a la Recerca i la Innovació per a gestionar la documentació necessària per a la presentació de la proposta.


Seguiu-nos al twitter @RDInacional_UPC on es publiquen totes les novetats de les convocatòries i altra informació d'interès.