Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria 2020 TecnioSpring Industry

Es publiquen les bases reguladores de la convocatòria TecnioSpring Industry, adreçada a la contractació de persones investigadores en centres TECNIO per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència de tecnologia. Termini: de l'1/09 al 16/11/2020 (14h) (termini intern: 11/11/2020)
Convocatòria 2020 TecnioSpring Industry

I. Característiques dels projectes

 • Objecte: regular l’atorgament d’ajuts a la contractació de persones investigadores per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència de tecnologia. Es valorarà molt positivament que la tecnologia sigui molt pròxima al mercat
 • Modalitats:
  • Modalitat A: sortida a l’estranger (1 any) + retorn (1 any)
  • Modalitat B: incorporació a una entitat destinatària (2 anys)
 • Entitats destinatàries:
  • Desenvolupadors de tecnologia amb acreditació TECNIO
  • Centres tecnològics establerts a Catalunya
  • Empreses amb establiment a Catalunya
 • Limitacions: una entitat pot rebre més d’un ajut però no pot presentar sol·licituds amb un mateix supervisor, un mateix projecte o un mateix investigador/a.
 • Requisits:
  • Investigador: en possessió del títol de doctor i 2 anys d’experiència en recerca post-doctoral; o tenir 6 anys d’experiència investigadora total (pre i post-doctoral). No haver residit al país d’acollida (modalitat A) o a Espanya (modalitat B) més de 12 mesos dels últims 3 anys.
  • Entitat: consultar el punt 3.2 de les bases de la convocatòria 
 • Valor de l’ajut: 117.000,00 € per al contracte de l’investigador/a per als 2 anys i 20.160,00 € per a recerca.
 • Despeses elegibles (4.7 de les bases): cost contractació investigador/a, fungible, equipaments, actiu immaterials, inscripcions, viatges, etc.
 • Despeses no elegibles (4.8 de les bases): manutenció i dietes, complements salarials, costos indirectes del projecte, etc.
 • Durada: 24 mesos

II. Presentació de sol·licituds

 • Termini: de l'1 de setembre fins el 16 de novembre a les 14h. Termini intern: 11/11/2020
 • Com: presentació a través de l'EACAT, de manera centralitzada des de la Unitat de Projectes Nacionals.
 • Què:
  • formulari, amb les dades bàsiques del centre (vegeu instruccions de la web). Contacteu-nos per a que us l'enviem. En aquest formulari s'ha d'adjuntar la següent documentació:
   • memòria tècnica, segons model de la web
   • pressupost, segons model de la web
   • carta compromís de l'entitat o empresa on la persona investigadora realitzarà l'estada curta. Obligatori per a les dues modalitats. Signada i datada a l'any 2020
   • carta compromís de l'entitat estrangera per acollir durant un any a la persona investigadora. Obligatori per a la modalitat A. Signada i datada a l'any 2020
   • també caldrà còpia de l’últim contracte laboral de l’investigador/a.

El formulari s'ha de signar pel Vicerector. Per això cal que ens contacteu amb prou marge de temps per gestionar-ho correctament.

 • No tinc investigador/centre? ACCIÓ posa a disposició una plataforma per aquells investigadors/es que no tinguin entitat d'acollida o viceversa. També s'utilitzarà Euraxess.

 Descarregueu el “flyer” de la convocatòria, feu una ullada al video del InfoDay o a la presentació, baixeu les bases reguladores o consulteu la pàgina web per a saber-ne més. En cas de dubtes o aclariments dirigiu-vos al personal tècnic de la unitat de projectes nacionals de la vostra USR / Campus.

 

Seguiu-nos al twitter @RDInacional_UPC on es publiquen totes les novetats de les convocatòries i altra informació d'interès.


Aquest projecte s'emmarca dins del programa Horizon 2020 de la Unió Europea, sota l'acord de subvenció Marie Sklodowska-Curie número 801342.