Vés al contingut (premeu Retorn)

Interreg

La cooperació territorial europea ha format part de la política de cohesió desde1990. Per al període de programació 2014-2020, i per primera vegada en la història de la política de cohesió europea, s'ha adoptat un reglament específic que cobreix les accions de cooperació territorial europea que reben suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). La cooperació territorial europea és l'instrument de la política de cohesió concebut per solucionar aquells problemes que transcendeixen les fronteres nacionals que requereixen una solució comuna, i per desenvolupar de forma conjunta el potencial dels diferents territoris.

 

L'import assignat a la cooperació territorial europea per al període pressupostari 2014-2020 ascendeix a 9 300 milions EUR. Aquests recursos es reparteixen de la manera:

 • un 74,05% en el marc de la cooperació transfronterera. L'objectiu d'aquests programes és agrupar regions o ens locals amb una frontera (terrestre o marítima) comú, amb la finalitat de desenvolupar les zones frontereres, explotar el seu potencial de creixement no aprofitat i abordar de manera conjunta els reptes comuns identificats.
 • un 20,36% en el marc de la cooperació transnacional. Aquests programes abasten territoris transnacionals més grans i tenen com a objectiu reforçar la cooperació sobre la base d'actuacions que fomentin el desenvolupament territorial integrat entre els ens nacionals, regionals i locals en grans zones geogràfiques europees.
 • un 5,59% en el marc de la cooperació interregional. Aquests programes tenen com a objectiu reforçar l'eficàcia de la política de cohesió sobre la base d'actuacions que fomentin l'intercanvi d'experiències entre regions, en assumptes com el disseny i execució de programes, el desenvolupament urbà sostenible i l'anàlisi de les tendències de desenvolupament en el territori de la Unió.

 

Hi ha més de 80 espais territorials europees, cadascuna amb el seu Programa Operatiu, amb finançament destinat a complir els objectius d'aquesta política de cooperació territorial. Catalunya es troba en tres d'aquests espais, que ofereixen la possibilitat de desenvolupar projectes de cooperació entre diferents actors, tant públics com privats, per millorar la cohesió territorial europea.

 • El Programa Interreg MED té per objectiu principal contribuir al desenvolupament a llarg termini de la zona del Mediterrani i enfortir la cooperació transnacional entre les regions i els països participants, articulant les seves actuacions a través de quatre objectius temàtics: reforçar la capacitat d'innovació; promoure la transició a una economia baixa en carboni; conservar i protegir el medi ambient i millorar la governança mediterrània.
 • El Programa Interreg SUDOE dona suport al desenvolupament regional en el sud-oest d'Europa, finançant projectes transnacionals a través del Fons FEDER. Així, promou la cooperació transnacional per tractar problemàtiques comunes a les regions d'aquest territori, com la baixa inversió en recerca i desenvolupament, la baixa competitivitat de la petita i mitjana empresa i l'exposició al canvi climàtic i riscos ambientals.
 • El Programa Interreg POCTEFA es tracta d'un programa europeu de cooperació territorial transfronterera creat per fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer entre Espanya, França i Andorra. POCTEFA cofinança projectes de cooperació transfronterera dissenyats i gestionats per actors de banda i banda dels Pirineus i de les zones litorals que participen en el Programa preservant el desenvolupament intel·ligent, sostenible i integrador del territori.

 

Proposta per a la política de cohesió de la Unió Europea posterior a 2020

Al maig de 2018, la Comissió va proposar nous reglaments per a la política de cohesió de la UE posterior a 2020. Inclouen un reglament sobre disposicions específiques per a l'objectiu de cooperació territorial europea. En el futur, la cooperació territorial europea tindrà probablement cinc components:

 • Cooperació transfronterera,
 • cooperació transnacional i marítima,
 • cooperació amb les regions ultraperifèriques,
 • cooperació interregional, i
 • inversió interregional en innovació.

La Comissió proposa assignar 8 400 milions EUR a la cooperació territorial europea durant el període 2021-2027.