Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / SSRI / Projectes Institucionals / Projectes institucionals finançats a la UPC

Projectes institucionals finançats a la UPC

Aquests són els projectes institucionals finançats a la UPC. En trobareu una breu descripció clicant el desplegable.

 

La UPC participa activament en les Knowledge and Innovation Communities de la primera convocatòria formant part de quatre consorcis dins del prestigiós EIT, creat en 2008 per a impulsar la innovació i l'esperit empresarial amb la finalitat de reforçar la competitivitat europea i convertir a Europa en líder mundial en àrees estratègiques.

Aquesta participació és clau per a que la UPC reforci les xarxes i la col·laboració entre els seus investigadors i altres grups i socis comercials europeus. Les xarxes donen suport a les sol·licituds de projectes de la Unió Europea i ajuden a augmentar la finançament que rep la universitat per part de la UE.

La UPC és sòcia activa de les següents comunitats:

El projecte Pla d'Acceleració de la Transferència de la UPC 2016-2020 te la missió de reforçar el posicionament de la UPC com a universitat líder de transferència i intercanvi de coneixement i tecnologia del sud d'Europa, i d'esdevenir el full de ruta per assolir indicadors de millora qualitativa i quantitativa que superin l'activitat actual de col·laboracions amb l'entorn, entenent la universitat com un sistema central, que sigui capaç de donar resposta des del punt de vista de la demanda o necessitats.

Objectius generals

  • Optimització interna i externa de les potencialitats de la UPC en l'àmbit de la transferència i la innovació.
  • Visualització de la UPC com a partner tecnològic per excel·lència a nivell català i europeu.
  • Redefinició del model de la KTT a la UPC, amb un augment dels ingressos derivats.
  • Priorització de l'excel·lència.

Objectius estratègics

  • Enfocament transversal i col·laboració multidisciplinària.
  • Identificació de tendències i orientació de l'activitat cap a les novetats internacionals.
  • Foment de la cultura d'orientació a mercat entre els investigadors.
  • Enfortiment de les capacitats tecnològiques dels grups de recerca de la UPC i especialment el seu enfocament cap a mercat.
  • Ampliació de la força comercial.

Fase I: Creació del Campus Diagonal Besòs

La creació del Campus Diagonal-Besòs (CDB) va respondre a la voluntat d'establir un nou pol d'innovació, transferència de tecnologia i coneixement en un territori clau, entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs, amb un nou model relacional del triangle docència, recerca i empresa. El Campus es defineix com un nou espai d'interrelació entre la universitat, l'empresa i les institucions, on les funcions de docència, recerca i empresa han d'estar interconnectades i on es dóna màxima prioritat al fet de generar valor i a la transformació del coneixement en activitat econòmica.

La recerca del campus es va estructurar al voltant dels edificis de manera que l'Edifici C es va focalitzar bàsicament en el vector energètic mentre que l'Edifici I es va centrar en les enginyeries i tecnologia dels materials i de la química. A l'Edifici A es desenvolupen activitats de docència, recerca i innovació.

Aquests tres projectes es van emmarcar en l'eix 1 del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, economia del coneixement i innovació i desenvolupament empresarial, dins del tema prioritari 02, infraestructura de R+D (instal·lacions, instruments i xarxes informàtiques d'alta velocitat per a la connexió de centres de recerca) i centres de qualificació en una tecnologia específica, com una acció destinada a la creació i l'equipament adequat de centres i infraestructures de R+D en l'àmbit de les ciències experimentals i l'enginyeria.

Construcció de les Plantes 7, 8, 9 i 10 de l'Edifici A ubicat al Campus Diagonal Besòs

La finalitat del projecte va ser la construcció de les plantes 7, 8, 9 i part de la planta 10 de l'Edifici A del Campus Diagonal Besòs per a la ubicació de grups de recerca i espais d'innovació i emprenedoria. Pel que fa a la infraestructura>, l'Edifici A està situat al carrer Taulat de Sant Adrià de Besòs i disposa d'un total de 20.000 m2 sobre rasant en PB+10, així com dues plantes sota rasant, PS-1, PS-2, de 6.887 m2 construïts.

Construcció de l'Edifici C ubicat al Campus Diagonal Besòs

La finalitat del projecte va ser la construcció de l'Edifici C del Campus Diagonal Besòs per a la ubicació de grups de recerca i espais d'innovació i emprenedoria. Pel que fa a la infraestructura>, l'Edifici C esta situat al carrer Taulat de Sant Adrià de Besòs. La superfície total a construir és de 11.619,09 m2, dels quals 5.750,00 m2 corresponen a les sis plantes de l'estructura sobre rasant, 2.875,92 m2 a la planta S-1 i 2.993,17 a la planta S-2 que s'ha destinat a aparcament de l'Edifici.

Construcció de l'Edifici I ubicat al Campus Diagonal Besòs

La finalitat del projecte és la construcció de l'Edifici I del Campus Diagonal Besòs per a la ubicació de grups de recerca i espais d'innovació i emprenedoria. Està situat al carrer Taulat de Sant Adrià de Besòs. L'Edifici I disposa d'un total de 6.330 m2 construïts sobre rasant distribuïts en PB +6 en l'ala nord i PB +3 en l'ala sud, així com dues plantes sota rasant de PS-1 3362,4 m2 i PS-2 3.510 m2 construïts respectivament.

 

Fase II Campus Diagonal Besòs: Habilitació instal·lacions i equipament de laboratori

Una vegada finalitzada la primera fase de construcció dels edificis del Campus Diagonal Besós, i a fi i efecte de poder posar a disposició dels recercaires les instal·lacions adients per a l'activitat de recerca i transferència, s'ha habilitat els espais de laboratori i despatxos de recerca, a fi d'afavorir una R+D d'excel·lència i qualitat.

Adequació de laboratoris i despatxos de recerca

El projecte consisteix en realitzar la 2a fase de posada en marxa del Campus Diagonal Besòs, i, concretament, en l'adequació de 2.781,71 m2 de laboratoris de recerca (tant des del punt de vista de les instal·lacions i escomeses, com pel que fa referència al primer equipament i mobiliari de recerca dels laboratoris), i els despatxos i sales de reunions d'ús de recerca dels edificis C, I i A (plantes 7, 8, 9 i 10) del Campus Diagonal Besòs.

Aquest projecte s'emmarca dins del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, convocatòria ECO/1823/2015 projectes singulars institucionals de construcció, adquisició, habilitació i/o ampliació substancial per a infraestructures d'R+D.

 

Fase III Campus Diagonal Besòs: Noves instal·lacions, equipament de laboratori i espais de treball

Habilitació i posada en marxa dels laboratoris i espais de recerca als Edificis C, I i A

gene-recerca-universitats.png

En aquest projecte s'ha dut a terme la tercera fase del Campus Diagonal Besòs, clarament identificada i separada de la construcció genèrica dels edificis, i permet finalitzar el Campus amb l'habilitació i posada en marxa dels laboratoris i espais de recerca als Edificis C, I i A, així com dur a terme la R+D+I del Campus. Aquesta recerca, transferència i valorització es fa principalment als laboratoris i espais dels edificis C i I, dedicats a recerca, així com espais destinats a valorització i transferència de coneixement.

Aquest projecte s'emmarca dins del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, convocatòria ECO/1823/2015 projectes singulars institucionals de construcció, adquisició, habilitació i/o ampliació substancial per a infraestructures d'R+D.

 

Habilitació del pavelló G de l'ETSEIB

S'habilita el pavelló G de l'ETSEIB per a la generació de recerca d'excel·lència en l'àmbit de les tecnologies de futur per a la transició energètica, especialment pel Departament d'Electricitat i el CITCEA.

Un cop construït i iniciada l'activitat del Campus Diagonal Besòs (CDB), una gran part de la recerca que es duia a terme a l'Escola Tècnica Superior Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) es va traslladar al CDB (aproximadament un 40%). Aquest desplaçament de grups de recerca al Besòs va deixar gran part dels espais de la Planta 0 i un més petit a la planta S-1 (per a la realització d'una escala d'emergència, seguint la normativa de seguretat) de l'ETSEIB desocupats i obsolets, provocant un ús inadequat de les instal·lacions buides com ara el d'emmagatzematge.

El propòsit de les actuacions d'aquest projecte és l'adequació i habilitació d'aquests espais a fi de proporcionar nous laboratoris i espais d'investigació als grups de recerca amb l'objectiu de generar i potenciar la recerca d'excel·lència i de qualitat, a més a més del desenvolupament d'activitats de transferència de coneixement i valorització.

La infraestructura prevista en aquest projecte, contempla diversos laboratoris, equipament científic i mobiliari que es considera necessari per dur a terme l'activitat de recerca al campus de l'ETSEIB.

Aquest projecte s'emmarca dins del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, convocatòria EMC/954/2019 projectes singulars institucionals que possibilitin la generació de recerca d'excel·lència, l'atracció del talent i el desenvolupament d'activitats de transferència de coneixement i valorització, mitjançant la construcció, l'adquisició, l'habilitació o l'ampliació substancial d'edificacions per a infraestructures d'R+D.

La UPC és Campus d'Excel·lència Internacional amb els projectes Barcelona Knowledge Campus (BKC) i Campus Energia. Amb aquests projectes afavoreix l'ocupabilitat, la cohesió social i el desenvolupament econòmic territorial, interaccionant amb centres de recerca, parcs científics i tecnològics, empreses i altres agents, per esdevenir un nucli d'atracció de talent en els àmbits de recerca més emergent.

Actualment, la UPC és seu de quatre càtedres UNESCO que treballen en la creació, des del coneixement i la recerca, de pols d'excel·lència i innovació a escala regional i local. Així mateix, tenen com a objectiu consolidar xarxes i aliances que reforcin la cooperació internacional entre les institucions d'ensenyament superior i la societat.

La Càtedra UNESCO de Direcció Universitària de la UPC té com a missió impulsar la qualitat, la innovació i el compromís social de les institucions d'ensenyament superior en l'àmbit de la direcció i la gestió, a través del debat, la difusió de les polítiques, la formació, els estudis, l'assessorament i la gestió del coneixement, per tal d'afavorir l'excel·lència de les seves actuacions.