Vés al contingut (premeu Retorn)

PTA 2022: Convocatòria d’Ajuts per a contractes de Personal Tècnic de Suport

 

 ImatgeGovernEspanya.pngImatgeMinisteri.png

LogoUE AEI.png

 

 1. Estat de la convocatòria:   Tancada
 2. Organisme ConvocantAgencia Estatal de Investigación - Ministerio de Ciencia e Innovación
 3. Convocatòria: Resolució de 19 de desembre de 2022
 4. Preguntes Freqüents: podeu consultar el document que trobareu a la pàgina web de l'AEI, apartat Convocatoria > Solicitud.Convocatoria 2022 > Consultas Frecuentes. Convocatoria 2022
 5. Termini de presentació sol·licituds:
  1. Personal Tècnic: del 26/01/2023 al 09/02/2023 a les 14:00 h (hora peninsular)
  2. Centres I+D: del 26/01/2023 al 16/02/2023 a les 14:00 h (hora peninsular)
 6. Requisits: (article 6 de la convocatòria)
 7. Sol·licituds: la presentació de les sol·licituds s'haurà de realitzar obligatòriament a través dels mitjans electrònics habilitats a la seu electrònica del Ministeri (article 13 de la convocatòria)
  Cada participant només podrà ser presentat en la sol·licitud d'un únic Centre d' I+D. Els Centres d' I+D només podran presentar a una única persona per cada plaça per a  la qual es sol·licita l'ajut de contractació.
  1. El personal tècnic ha d'estar acreditat al Registro Unificado de Solicitantes (RUS) - procediment: apartat 5.2 de l'article 4 de la convocatòria
  2. Complimentar el formulari electrònic de la sol·licitud
  3. Adjuntar en format electrònic, la documentació prevista a l’article 14 de la convocatòria
  4. Validar i enviar telemàticament el formulari
  5. Signar electrònicament o bé manualment el document generat automàticament per l'aplicació
  6. Complimentar i signar l’Aval del grup o centre de recerca
  7. Presentar el formulari de sol·licitud i l’aval del grup o centre de recerca a la UASLR del Servei de PDI fins al 13/02/2023 (si la signatura és electrònica ho podeu enviar per correu electrònic a esther.rodriguez-barrera@upc.edu)

   Unitat d'Assessorament i Suport Laboral a la Recerca (UASLR)
   Servei de PDI
   Universitat Politècnica de Catalunya
   Edifici Vèrtex. Planta 3
 8. Documents: Trobareu els models de tots els documents a l'apartat Convocatoria > Solicitud. Convocatoria 2022   
  Important: No es podrà esmenar la manca de presentació del currículum vitae i/o de la memòria de l'actuació i de l'activitat a realitzar per la persona participant. L'absència o manca de contingut d'aquests documents determinarà la inadmissió de la sol·licitud.
  1. Per adjuntar a la sol·licitud electrònica del Ministeri (format i forma: article 14 de la convocatòria):
   • Currículum Vitae Normalitzat (CVN) en anglès o espanyol - model disponible a la pàgina web de l'AEI (pendent publicació)
   • Memòria d’actuació i de l’activitat a realitzar -model disponible a la pàgina web de l'AEI (pendent publicació)
   • Còpia del títol o certificat acadèmic de la titulació corresponent, només en el cas de titulacions estrangeres
   • Document acreditatiu del grau de discapacitat per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que optin al torn amb discapacitat. La no acreditació implicarà la desestimació de la sol·licitud, que no podrà ser considerada per al torn d'accés general.
  2. Per presentar a la UASLR:
  Important: A efectes del procés d'avaluació, només es tindrà en compte la informació continguda en el Currículum Vitae de la persona participant i en la memòria de l'actuació i de l'activitat a realitzar per la persona participant, en la presentació de la sol·licitud. 
 9. Cofinançament: Aquests ajuts han d'estar avalats per un grup o centre de recerca, aval que implica el compromís de cofinançament dels ajuts sol·licitats. Podeu consultar els imports estimats per a la convocatòria 2022 al següent document:
 10. Esmenes Sol·licituds
  1. Requeriment d'esmenes
  2. Termini presentació esmenes: fins al 19/05/2023  (requereix la signatura del representant legal del centre)
  3. Tràmit: Les persones participants poden consultar l'estat de la seva sol·licitud i presentar la documentació d'esmena, si és el cas, a través de la carpeta virtual d'expedients Facilit@. Trobareu el procediment a la pàgina web de l'AEI
 11. Sol·licituds excloses o desistides. 31/05/2023
  1. Resolució definitiva de sol·licituds excloses o desistides. Es pot consultar l'estat dels expedients a través de Facilit@.