Vés al contingut (premeu Retorn)

PTA 2020: Convocatòria d’Ajuts per a contractes de Personal Técnico de Apoyo

ImatgeGovernEspanya.pngImatgeMinisteri.pngImatgeUE.png

AEI.png

 

 1. Estat de la convocatòria:   Tancada
 2. Organisme ConvocantAgencia Estatal de Investigación - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
 3. ConvocatòriaResolució de 23 de novembre de 2020
 4. Termini de presentació sol·licituds:
  1. Persones Sol·licitants: del 21/01/2021 al 04/02/2021 a les 14:00 h (hora peninsular)
  2. Centres I+D: del 21/01/2021 al 11/02/2021 a les 14:00 h (hora peninsular)
 5. Requisits: (article 52 de la convocatòria)
 6. Preguntes Freqüents (a l'apartat Solicitud.Convocatoria 2020 de la pàgina web de l'AEI)
 7. Presentació de sol·licituds: la presentació de les sol·licituds s'haurà de realitzar obligatòriament a través dels mitjans electrònics habilitats a la seu electrònica del Ministeri (article 54 de la convocatòria)
  1. La persona sol·licitant ha d'estar acreditada al Registro Unificado de Solicitantes (RUS)
  2. Complimentar el formulari electrònic de la sol·licitud
  3. Adjuntar en format electrònic, la documentació prevista a l’article 55 de la convocatòria
  4. Validar i enviar telemàticament
  5. Signar electrònicament o bé manualment el document generat automàticament per l'aplicatiu
  6. Complimentar i signar l’Aval del grup o centre de recerca
  7. Presentar el formulari de sol·licitud i l’aval a la UASLR del Servei de Personal fins al 28/01/2021 (podeu enviar-ho per correu electrònic a esther.rodriguez-barrera@upc.edu)

   Unitat d'Assessorament i Suport Laboral a la Recerca (UASLR)
   Universitat Politècnica de Catalunya
   Edifici Vèrtex. Planta 3
 8. Documents: Trobareu els models de tots els documents a l'apartat solicitud del web del Ministeri
  1. Per adjuntar a la sol·licitud electrònica del Ministeri (article 55 de la convocatòria):
   • Currículum Vitae Normalitzat (CVN) en anglès o espanyol
   • Memòria d’actuació i de l’activitat a realitzar
   • Còpia del passaport en vigor, únicament per a les persones estrangeres no residents a Espanya
   • Còpia del títol o certificat acadèmic de la titulació corresponent, només en el cas de titulacions estrangeres
   • Document acreditatiu del grau de discapacitat per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que optin al torn amb discapacitat. La no acreditació implicarà la desestimació de la sol·licitud, que no podrà ser considerada per al torn d'accés general.
  2. Per presentar a la UASLR:
 9. Cofinançament: Aquests ajuts han d'estar avalats per un grup o centre de recerca, aval que implica el compromís de cofinançament dels ajuts sol·licitats. Podeu consultar els imports estimats per a la convocatòria 2020 al següent document:
 10. Esmenes Sol·licituds:
  1. Requeriment d'esmenes de les persones participants
  2. Termini presentació esmenes: fins al 20/04/2021  (requereix la signatura del representant legal del centre)
  3. Tràmit: a través de la carpeta virtual d'expedients Facilit@ (consulteu el procediment a la pàgina web de la convocatòria)
 11. Sol·licituds Excloses:
  1. Resolució Definitiva de Sol·licituds Excloses 17/05/2021
   Es pot consultar l'estat dels expedients a través de la Carpeta Virtual de Expedientes (Facilit@) situada a la Seu Electrònica del Ministerio de Ciencia e Innovación.
 12. Proposta de Resolució Provisional de Sol·licituds Seleccionades i de Reserva
  1. Proposta de Resolució Provisional
  2. Termini Presentació Al·legacions: fins al 19/07/2021  a través de la carpeta virtual d'expedients Facilit@  (aquest tràmit requereix la signatura del representant legal del centre. Tràmit que han de realitzar els centres dins el termini establert). Trobareu més informació així com la plantilla del document d'Al·legacions a l'apartat Evaluación y Selección de Solicitudes de la pàgina web de l'AEI
  3. Resultat Avaluació: Podeu consultar el resultat de l'avaluació de la vostra sol·licitud a la carpeta virtual d'expedients: Facilit@
   Trobareu més informació sobre la puntuació mínima per accedir a l'ajut a l'apartat Evaluación y Selección de Solicitudes de la pàgina web de l'AEI
 13. Proposta Resolució Definitiva: Sol·licituds Seleccionades després del Tràmit d'Audiència
  1. Resolució i Annex amb la relació d'ajuts (respecte la resta d'ajuts, es considerarà definitiva la relació d'ajuts seleccionats a la proposta de resolució provisional)
  2. Resposta Al·legacions Formulades: consulteu el vostre expedient a Facilit@
  3. Termini Acceptació Ajuts (relacionats a la resolució): 19/10/2021 (tràmit a realitzar pels centres)
 14. Concessió dels ajuts
  1. Resolució de concessió (trobareu més informació a la pàgina web de l'AEI)
  2. Termini Formalització i Presentació Contractes01/12/2021

 

Webinar de l'Agencia Estatal de Investigación (AEI) per informar de les característiques generals, l'avaluació i el seguiment de les convocatòries Ramón y Cajal, Juan de la Cierva y Técnicos de Apoyo 2020: