Vés al contingut (premeu Retorn)

BEATRIU DE PINÓS 2021

   
Convocatòria d'ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2021)

1. Estat de la convocatòria: TANCADA

2. Organisme Convocant: AGAUR

3. Termini de presentació sol·licituds provisionals per part de les persones investigadores responsables: des del 05/03/2022 a 28/03/2022 a les 14:00h (hora local de Barcelona). Aquest tràmit només es pot fer per internet.

4. Convocatòria (enllaç) i Bases Reguladores (enllaç)

5. Presentació sol·licituds:

a) Primera fase (sol·licitud provisional de la persona candidata):

Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen les bases d'aquesta convocatòria (base 7 "Sol·licituds i documentació" de la Resolució EMC/283/2022, de 9 de febrer).

La sol·licitud provisional l'ha de presentar la persona candidata per via electrònica a través de l'apartat "Tràmits" del web de la Generalitat de Catalunya (<http://web.gencat.cat/ca/tramits/>) seguint les instruccions que s'hi indiquen.

Una persona candidata i una persona investigadora responsable només poden constar com a tals en una sola sol·licitud per a cada convocatòria.

La sol·licitud consta de dues parts:

- un formulari general amb les dades bàsiques sobre la proposta, la institució d'acollida i la persona candidata.

- un document annex amb el contingut de la proposta. Les persones sol·licitants han de seguir rigorosament aquesta estructura i els límits del nombre de pàgines a l'hora de presentar el contingut científic i tècnic de la sol·licitud.

Els projectes es presentaran preferentment en anglès per a la seva avaluació.

Per més informació sobre aquest punt (com presentar la sol·licitud), teniu una guia per a sol·licitants: enllaç guia en català, link in English.

6. Requisits: Les persones candidates han de complir els requisits següents:

a) Haver obtingut el títol de doctor entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2019 (s’entén com a data d’obtenció del doctorat la data de lectura i aprovació de la tesi).

El període d’obtenció del títol de doctor pot ser de l’1 de gener de 2012 al 31 de desembre de 2019 si es justifica durant aquest període qualsevol dels supòsits següents:

-          Haver gaudit d’un període de baixa per maternitat o paternitat.

-          Haver tingut a càrrec menors de 6 anys o persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o persones més grans de 65 anys que depenguin de la persona candidata i que requereixin una dedicació especial.

-          Haver patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior als sis mesos.

-          Ser una persona investigadora que tingui reconegut l’estatus de persona refugiada segons la Convenció de Ginebra de 1951.

El període d'obtenció del títol de doctor per ales persones candidates amb un grau de discapacitat igual o superior a 33% (que s'haurà d'acreditar), pot ser entre l'1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2019.

b) Tenir, en el moment d’incorporar-se a l’entitat receptora, un mínim de dos anys d’experiència postdoctoral fora de l’Estat espanyol. Aquesta experiència postdoctoral, independentment del tipus de vinculació, es pot haver dut a terme en institucions diferents, sempre que el període total d’estada postdoctoral sigui, com a mínim, de dos anys.

c) No haver residit o treballat a l’Estat espanyol més de 12 mesos en els darrers tres (3) anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. En el cas del personal investigador refugiat, la regla de mobilitat s'aplica a partir de la data d'obtenció del reconeixement oficial de persona refugiada segons la Convenció de Ginebra de 1951.

7. Durada:  Els contractes objecte d'aquest ajut tindran una durada de tres (3) anys.

8. Preguntes Freqüents: link Català, link English.

b) Segona fase (a realitzar per l'entitat beneficiària de l'ajut):  Termini de les institucions per confirmar o rebutjar la presentació de les sol·licituds provisionals: de 31/03/2022 a 06/04/2022.

9. Resolució relativa a la inadmissió de les sol·licituds  (text, publicada el 26/7/2022)

10. Resolució dels ajuts concedits, en llista de reserva i denegades (text, publicada el 27/7/2022)

11. Resolució de renúncies i substitucions (text, publicat l'11/10/2022)