Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Personal R+D / Vols dedicar-te a la recerca? / Ofertes Postdoctorals / Convocatòries Generals Postdoctorals amb Finançament Extern / Documents Postdoctorals / BEATRIU DE PINÓS / BEATRIU DE PINÓS 2018 / Convocatòria d'ajuts per a la incorporació amb caràcter temporal, de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2018).

Convocatòria d'ajuts per a la incorporació amb caràcter temporal, de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2018).


Convocatòria d'ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2018)
1. Estat de la convocatòria: Tancada
2. Organisme Convocant: AGAUR
Els ajuts Beatriu de Pinós estan cofinançats per la Comissió Europea a través del seu Programa "Persones" (Accions Marie Curie).
3. Termini de presentació sol·licituds provisionals per part de les persones investigadores responsables:  del 28 de gener al 4 de març de 2019, a les 14:00 h (hora local de Barcelona)
4. Convocatòria:  Cliqueu aquí
5. Presentació sol·licituds:
Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen les bases d'aquesta convocatòria (base 7 de la Resolució EMC/3010/2018, de 18 de desembre).
La sol·licitud provisional l'ha de presentar el professor/investigador o la professora/investigadora del grup de recerca receptor que ha de coordinar l'activitat de recerca de la persona candidata i que s'ha de responsabilitzar de la sol·licitud per via electrònica a través de l'apartat "Tràmits" del web de la Generalitat de Catalunya (<http://web.gencat.cat/ca/tramits/>) seguint les instruccions que es preveuen.
Una persona candidata i un investigador o investigadora responsable només poden constar com a tal en una sola sol·licitud cada convocatòria.
La sol·licitud consta de dues parts:
- un formulari normalitzat amb les dades bàsiques sobre la proposta, la institució d'acollida i la persona candidata.
- un document annex amb el contingut de la proposta. Les persones sol·licitants han de seguir rigorosament aquesta estructura i els límits del nombre de pàgines a l'hora de presentar el contingut científic i tècnic de la sol·licitud.
Les propostes s'han d'escriure en català, castellà o anglès.
Per més informació sobre aquest punt (com presentar la sol·licitud), teniu una guia per a sol·licitants (cliqueu aquí).
6. Requisits Les persones candidates de qualsevol nacionalitat han de complir els requisits següents:
a) Haver obtingut el títol de doctor entre l'1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2016 (s'entén com a data d'obtenció del doctorat la data de lectura i aprovació de la tesi).
El període d'obtenció del títol de doctorat pot ser de l'1 de gener de 2009 al 31 de desembre de 2016 si es justifica durant aquest període qualsevol dels supòsits següents:
    - Haver gaudit d'un període de baixa per maternitat o paternitat.
    - Haver tingut a càrrec menors de 6 anys o persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o persones més grans de 65 anys que depenguin de la persona beneficiària i requereixen una dedicació especial.
    - Haver patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior als sis mesos.
    - Ser un investigador que tingui reconegut l'estatus de refugiat segons la Convenció de Ginebra de 1951.
b) Tenir, en el moment d'incorporar-se a l'entitat receptora, un mínim de dos (2) anys d'experiència postdoctoral fora de l'Estat espanyol. Aquesta experiència postdoctoral, independentment del tipus de vinculació, es pot haver dut a terme en institucions diferents, sempre que el període total d'estada postdoctoral sigui, com a mínim, de dos (2) anys.
c) No haver residit o treballat a l'Estat espanyol més de 12 mesos en els darrers tres (3) anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. En el cas del personal investigador refugiat, la regla de mobilitat s'aplica a partir de la data d'obtenció del reconeixement oficial de persona refugiada segons la Convenció de Ginebra de 1951.
7. Durada:  Els contractes objecte d'aquest ajut tindran una durada de tres (3) anys.
8. Preguntes Freqüents (FAQS BP 2018).
Si fos el cas, contra aquesta resolució, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant el president de la comissió Executiva d'Ajuts de Recerca, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva publicació (10/09/2019) al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html). 

10. Resolució dels ajuts concedits, en llista de reserva i denegades (document).