Vés al contingut (premeu Retorn)

AYUDAS BEATRIZ GALINDO 2022


CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE PROPOSTES DE CANDIDATS PER SOL·LICITAR UN AJUT “BEATRIZ GALINDO 2022”.

 

1.- Estat de la convocatòria: OBERTA-

2.- Organisme convocant: Ministerio de Educación y Formación Profesional.

3.- Objecte: L’Objectiu d’aquesta convocatòria, és la selecció per part de la UPC d’investigadores/rs, que optaran a demanar un ajut Beatriz Galindo, vinculat a la Universitat Politècnica de Catalunya.

La concreció d’aquests ajuts és mitjançant un contracte d'investigador distingit entre la Universitat i l'investigador seleccionat. Aquest contracte tindrà una durada de 4 anys i el compromís del consell de direcció és que aquestes persones es puguin presentar a un pla d'estabilització que els permeti presentar-se a un concurs d’una plaça estable.

Cada universitat pot sol·licitar un màxim de 5 places en el marc d’aquesta convocatòria, podent ser incorporacions com a investigador distingit (junior o senior). Podeu trobar els criteris d'avaluació i les condicions econòmiques a la convocatòria.

4.- Requisits de les persones candidates: Per a poder ser admès al procés selectiu, els/les aspirants han de complir, en el moment que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds els requisits següents:

   • Estar en possessió del grau de Doctor/a.
   • Acreditar 7 anys o més d'experiència docent i investigadora a l'estranger, a comptar des de l'obtenció del títol de doctor fins a l’últim dia de presentació de les sol·licituds (per a la modalitat Sènior), i estar desenvolupant projectes a l'exterior en la data de la publicació de la convocatòria en el BOE (28/06/2022).

   • Acreditar menys de 7 anys d'experiència docent i investigadora a l'estranger, a comptar des de l'obtenció del títol de doctor fins a l’últim dia de presentació de les sol·licituds (per a la modalitat Junior), i estar desenvolupant projectes a l'exterior en la data de la publicació de la convocatòria en el BOE (28/06/2022).

5.- Contingut i documentació de les sol·licituds:

Tots aquells que tingueu un candidat potencial hauríeu d'adreçar-vos al Director del vostre Departament per a que ell faci arribar, abans del 19 de juliol,  una proposta de sol·licitud mitjançant correu electrònic a les adreces vr.llorca@upc.edu i vr.soriano@upc.edu que haurà d'incloure:

 1. Tipus d'ajut que se sol·licita (sènior o júnior) i currículum vitae del personal docent i/o investigador que la Universitat proposa, en el format abreujat de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), per a l'execució i la realització del projecte investigador i docent.
 2. Projecte de necessitat docent de la Universitat i que haurà de realitzar qui sigui seleccionat amb la resolució de concessió.
 3. Projecte de necessitat de recerca i transferència del coneixement de la Universitat i que haurà de realitzar qui sigui seleccionat amb la resolució de concessió.
 4. Procés per a la integració de la persona que sigui seleccionada amb la resolució de concessió al personal docent i investigador a la Universitat, una vegada es produeixi la finalització del contracte d'investigador distingit, d'acord amb el que estableixi la normativa bàsica sobre oferta aplicable a cada exercici (es complientarà per part del Consell de Direcció de la UPC).
 5. Impacte desitjat a la Universitat
 • Les sol·licituds  es presentaran preferiblement en castellà o anglès (en cas contrari l'haureu de traduir posteriorment). L'extensió màxima total per a cascun dels aspectes requerits (inclòs el text en ambdós idiomes) serà d'11 folis en una sola cara. Aquesta extensió màxima inclou les notes a peu de pàgina, esquemes o gràfics que eventualment es puguin incorporar. S'utilitzarà per al text com a font “Times New Roman” amb una mida de 12 punts al text i de 10 punts a les notes a peu de pàgina. L'interlineat serà de 1,5 cm amb marges horitzontals i verticals de 2,5 cm.
 • El dia 20/07 farem públiques les 5 sol·licituds preseleccionades.
 • Abans del dia 27/7 presentarem les sol·licituds al Ministeri.