Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria 2018 per la que s'aprova la convocatòria dels ajuts Juan de la Cierva- Incorporación

Convocatòria d'Ajuts Juan de la Cierva-Incorporación 2018:

 1. Estat de la convocatòria: TANCADA.
 2. Organisme Convocant:Ministerio De Ciencia, Innovación y Universidades.
 3. Termini i presentació de sol·licituds per part de l’investigador: Del 15/01/2019 al 29/01/2019,ambdós inclosos fins a les 15:00 h (hora peninsular).
 4. Termini i presentació de sol·licituds per part del Centre I+D:Del 15/01/2019 al 05/02/2019, ambdós inclosos fins a les 15:00 h (hora peninsular).
 5. Procediment:
  • L’investigador omplirà el formulari electrònic per a la seva candidatura. Un cop omplert el formulari, el signarà i l'haurà d'enviar telemàticament.
  • Al formulari s’haurà d’adjuntar la documentació que es recull a l’article 75:
   • Historial científic-tècnic, dels darrers cinc -05- anys de l'equip de Recerca en el que està integrat el candidat, amb especial referència als mèrits de l'investigador tutor del candidat.
   • Curriculum Vitae Normalitzat de l'investigador candidat en format (CVN) mitjançant la pàgina web de la FECYT, preferiblement en anglès (https://cvn.fecyt.es/).
   • Els candidats i tutors vinculats a la UPC tenen a la seva disposició el sistema d'informació DRAC per tal de generar-se el seu currículum en format CVN i CVA (http://drac.upc.edu/info)
   • Curriculum Vitae Abreujat (CVA) de l'investigador tutor fent servir el model que es troba a la web de la FECYT (https://cvn.fecyt.es/), haurà de tenir una extensió màxima de 4 pàgines i es presentarà preferiblement en anglès.
   • Còpia del passaport en vigor, pels ciutadans estrangers no residents en el territori espanyol.
   • Còpia del títol de Doctor o de la certificació acadèmica, on consti la data en la que va obtenir el grau de doctor.
  • El document que es generi, un cop enviada la sol·licitud, el lliurarà al Centre (en aquest cas a la Unitat d’Assessorament i Suport Laboral a la Recerca. Edifici Vèrtex.S-1.Campus NORD).
  • Caldrà lliurar-lo abans del 23 de gener de 2019, i s'adjuntarà l'aval del grup de Recerca que trobareu més avall (punt 9)
  • En cas d'acollir-se a algun supòsit d'interrupció o presentar-se en el torn de persones amb discapacitats, caldrà presentar documentació acreditativa.
 6. Requisits: Veure article 72 de la convocatòria.
 7. Convocatòria
 8. Formulari de sol·licitud
 9. Aval del grup de recerca
 10. Preguntes freqüents
NOTA referent als ajuts Juan de la Cierva-Incorporación 2018:
Aquest ajut es destinarà necessàriament a cofinançar la retribució i la quota patronal de la Seguretat Social dels investigadors contractats durant cadascuna de les anualitats considerades independentment.
A partir de l'import concedit de 29.000€ anuals, el grup de recerca en el qual s'integri el candidat haurà de finançar la diferència entre el cost total de contractació (retribució i la quota patronal) i l'ajut que ens atorga el Ministerio De Ciencia, Innovación y Universidades.Aquest import serà aproximadament de 3.725,00€per cadascuna de les anualitats de l'ajut, que és de 3 anys.
Proposta Resolució Provisional Seleccionats i Reserves IJC-2018:
El passat dia 08/08/2019, es va publicar la Proposta de Resolució Provisional de persones seleccionades i reserves. El termini d’al·legacions és de 10 dies hàbils, del proper 02/09/2019 al 13/09/2019, ambdós inclosos. Tots/es les persones que vulguin presentar les al·legacions que considerin oportunes, ho podran fer a partir del 02/09/2019, inclòs, de la següent manera:
  1. Presentació d’al·legacions a través de la Carpeta Virtual de Expedientes-Facilit@, ubicada a la sede electrónica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
  2. MOLT IMPORTANT: Una vegada feta la presentació de les al·legacions, l’interessat/da ha d’enviar un correu electrònic a la UASLR (samuel.montavez@upc.edu), per a que es faci la signatura i presentació digital de les al·legacions.