Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria 2019 per la que s'aprova la convocatòria dels ajuts Juan de la Cierva- Incorporación

1. Estat de la convocatòria:  OBERTA.

2. Organisme Convocant: Ministerio De Ciencia, Innovación y Universidades.

3. Termini i presentació de sol·licituds per part de l’investigador: Del 17/12/2019 al 14/01/2020, ambdós inclosos fins a les 14:00 h (hora peninsular).

4. Termini i presentació de sol·licituds per part del Centre I+D: Del 17/12/2019 al 21/01/2020, ambdós inclosos fins a les 14:00 h (hora peninsular).

5. Procediment:

 • L’investigador omplirà el formulari electrònic per a la seva candidatura (veure punt 8). Un cop omplert el formulari, el signarà i l'haurà de presentar telemàticament.
    • Al formulari s’haurà d’adjuntar la documentació que es recull a l’article 69 de la convocatòria.
    • Historial científic-tècnic, dels darrers cinc -05- anys de l'equip de Recerca en el que està integrat el candidat, amb especial referència als mèrits de l'investigador tutor del candidat.
    • Curriculum Vitae Normalitzat de l'investigador candidat en format (CVN) mitjançant la pàgina web de la FECYT, preferiblement en anglès, amb extensió màxima de 4 pàgines (https://cvn.fecyt.es/).
    • Els candidats i tutors vinculats a la UPC tenen a la seva disposició el sistema d'informació DRAC per tal de generar-se el seu currículum en format CVN i CVA (http://drac.upc.edu/info)
    • Curriculum Vitae Abreujat (CVA) de l'investigador tutor fent servir el model que es troba a la web de la FECYT (https://cvn.fecyt.es/), haurà de tenir una extensió màxima de 4 pàgines i es presentarà preferiblement en anglès.
    • Còpia del passaport en vigor, pels ciutadans estrangers no residents en el territori espanyol.
    • Còpia del títol de Doctor o de la certificació acadèmica, on consti la data en la que va obtenir el grau de doctor.
 • El document que es generi, un cop presentada la sol·licitud, el lliurarà al Centre (en aquest cas a la Unitat d’Assessorament i Suport Laboral a la Recerca -Edifici Vèrtex.Planta 3-Servei Personal-Campus NORD).
 • Caldrà lliurar-lo abans del 8 de gener de 2020, i s'adjuntarà l'aval del grup de recerca que trobareu més avall (punt 9)
 • En cas d'acollir-se a algun supòsit d'interrupció o presentar-se en el torn de persones amb discapacitats, caldrà presentar documentació acreditativa.
 • Les sol·licituds hauran de ser presentades pel Centre (d'aquest tràmit s'encarrega la UASLR) a través dels mitjans electrònics habilitats a la Sede Electrònica del Ministerio.

6. Requisits: (article 65 de la convocatòria).

7. Convocatòria

8. Formulari de sol·licitud

9. Aval del grup de recerca

10. Preguntes freqüents

NOTA referent als ajuts Juan de la Cierva-Incorporación 2019:

Aquest ajut es destinarà necessàriament a cofinançar la retribució i la quota patronal de la Seguretat Social dels investigadors contractats durant cadascuna de les anualitats considerades independentment.

A partir de l'import concedit de 29.000€ anuals, el grup de recerca en el qual s'integri el candidat haurà de finançar la diferència entre el cost total de contractació (retribució i la quota patronal) i l'ajut que ens atorga el Ministerio De Ciencia, Innovación y Universidades. Aquest import serà aproximadament de 3.850,00€ per cadascuna de les anualitats de l'ajut, que és de 3 anys.