Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria dels ajuts Ramon i Cajal per a l'any 2018

Convocatòria dels Ajuts Ramón y Cajal per a l'any 2018:
1.Estat de la convocatòria: TANCADA.
3.Termini i presentació de sol·licituds: del 09/01/2019 al 30/01/2019, ambdós inclosos fins a les 15:00 hores (hora peninsular espanyola).
La presentació de la sol·licitud s'haurà de realitzar, de forma independent pels investigadors i els Centres I+D, a través de les aplicacions telemàtiques habilitades per a cadascú, a la web del Ministeri.
Sol·licituds dels Centres I+D:
    • El representant legal omplirà el formulari electrònic de sol·licitud, el validarà i enviarà telemàticament la sol·licitud mitjançant la signatura electrònica.

Sol·licituds dels investigadors:

    • Les sol·licituds dels investigadors seran presentades mitjançant el formulari de sol·licitud que es pot trobar més avall (punt. 6).

Al formulari s’haurà d’adjuntar la documentació que es recull a l’article 28de la convocatòria:

  • Curriculum Vitae: En format (CVN) i preferiblement en anglès. A la web de la (FECYT) hi ha el model de currículum formalitzat (https://cvn.fecyt.es/).
  • Còpia del passaport en vigor, només pels ciutadans estrangers no residents en el territori espanyol.
  • Còpia del títol de doctor o de la certificació acadèmica , on consti la data en la que es va obtenir el grau de doctor, únicament en cas que la persona candidata hagés obtingut el títol de doctor en una universitat estrangera.
  • En cas d’acollir-se en algun supòsit d’interrupció fer-ho constar a la sol·licitud i adjuntar documentació acreditativa.

Si es participa en torn de persones amb discapacitat, s’ha de fer constar al formulari i adjuntar la documentació acreditativa.

Si l'investigador opta per presentar la seva sol·licitud mitjançant la seva signatura electrònica, la signatura es farà un cop fet l'enviament electrònic.

 En cas que l’investigador no opti per la presentació de la sol·licitud mitjançant signatura electrònica, a continuació d'haver fet l'enviament telemàtic, imprimirà els documents que generi automàticament l'aplicació telemàtica on consignarà la signatura original i la presentarà en qualsevol dels llocs assenyalats a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

En cas que optin per presentar-ho en una Oficina de Correus d’Espanya, ho hauran de fer en sobre obert per tal que la sol·licitud sigui segellada pel personal de Correus abans de ser certificada.

Si opten per enviar-ho des de l’estranger podran fer-ho a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger. Els serveis de correus a l’estranger, públics o privats, no són registres vàlids a efectes de la Llei 30/1992.
En cas de presentar-ho davant d’un aquests serveis, la data de registre serà quan sigui rebuda la sol·licitud en un registre vàlid.

4. Requisits: (veure article 22 de la convocatòria).

5. Convocatòria.

6. Formulari sol·licitud

7. Consultes freqüents.

NOTA: Els candidats vinculats a la UPC tenen a la seva disposició el sistema d'informació DRAC per tal de generar-se el seu currículum en format CVN. (http://drac.upc.edu/info)