Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria dels ajuts Ramon i Cajal per a l'any 2021

                                     

1.      Estat de la convocatòria: OBERTA.

2.      Organisme Convocant: Ministerio de Ciencia e Innovación.

3.      Convocatòria.

4.      Termini i presentació de sol·licituds: Del 18/01/2022 al 08/02/2022, ambdós inclosos fins, a les 14:00 hores (hora peninsular espanyola).

 La presentació de la sol·licitud s'haurà de realitzar, de forma independent pels investigadors i els Centres I+D, a través de les aplicacions telemàtiques habilitades per a cadascú, a la web del Ministeri.

Sol·licituds dels Centres I+D:

    • El representant legal omplirà el formulari electrònic de sol·licitud, el validarà i enviarà telemàticament la sol·licitud mitjançant signatura electrònica.
Sol·licituds dels investigadors:
    • Les sol·licituds dels investigadors seran presentades mitjançant el formulari electrònic de sol·licitud que es pot trobar més avall (punt. 6)

Al formulari s’haurà d’adjuntar la documentació que es recull a l’article 56 de la convocatòria :

  • Curriculum Vitae: En format (CVN) i preferiblement en anglès (amb extensió màxima de 4 pàgines). A la web de la (FECYT) hi ha el model de currículum normalitzat (https://cvn.fecyt.es/)
  • Memòria de la trajectòria investigadora del candidat així com de la línia d’ investigació principal que ha desenvolupat, destacant un màxim de 10 de les seves aportacions més rellevants.
  • Còpia del passaport en vigor, només en el cas de persones estrangeres no residents en territori espanyol.
  • Còpia del títol de doctor o de la certificació acadèmica, a on consti la data en la que es va obtenir el grau de Doctor, únicament en cas que la persona candidata hagés obtingut el títol de doctor en una universitat estrangera.
  • En cas d’acollir-se a algun supòsit d’interrupció dels previstos a l'Article 50.1.a), s'ha de fer constar a la sol·licitud i adjuntar la documentació acreditativa.
  • Si es participa en el torn de persones amb discapacitat, s’ha de fer constar al formulari i adjuntar la documentació acreditativa.

Presentació sol·licitud: La presentació es farà un cop fet l'enviament telemàtic, mitjançant signatura electrònica i a través del registre electrònic del Ministeri. És obligatòria la presentació de la sol·licitud mitjançant signatura electrònica, per a les persones residents a Espanya independentment de la seva nacionalitat.

Les persones candidates no residents a Espanya, que no optin per la presentació de la sol·licitud mitjançant signatura electrònica, a continuació d'haver fet l'enviament telemàtic, imprimiran els documents que generi automàticament l'aplicació telemàtica (a on consignaran la signatura original) i la presentaran en qualsevol dels llocs assenyalats a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

En cas que optin per presentar-ho en una Oficina de Correus d’Espanya, ho hauran de fer en sobre obert per tal que la sol·licitud sigui segellada pel personal de Correus abans de ser certificada.

Si opten per enviar-ho des de l’estranger podran fer-ho a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger. Els serveis de correus a l’estranger, públics o privats, no són registres vàlids a efectes de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
En cas de presentar-ho davant d’un aquests serveis, la data de registre serà quan sigui rebuda la sol·licitud en un registre vàlid.

5.      Requisits (Veure article 50 de la convocatòria).
6.      Sol·licitud.
7.      Preguntes freqüents.
9.      Webinar RYC 2021.