Vés al contingut (premeu Retorn)

FPU-MINISTERI 2019: Ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU)

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Gobierno de España

 1. Estat de la convocatòria:TANCADA
 2. Organisme convocant: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
 3. Termini de presentació de sol·licituds: del 24 d'octubre al 14 de novembre de 2019 a les 14:00h. (hora peninsular)
 4. Convocatòria: Resolució de 16 d'octubre de 2019
 5. Objecte: Ajuts destinats a la formació investigadora en programes de doctorat per a la obtenció del títol de Doctor/a
 6. Destinataris: titulats matriculats en un programa de doctorat en el curs 2019-2020 o que estiguin cursant un màster que doni accés a un programa de doctorat en el curs 2020-2021.
 7. Requisits: els detallats en el punt 3 de la "Guía de solicitudes"
 8. Presentació de sol·licituds: mitjançant la seu electrònica del Ministeri, seguint les instruccions i els enllaços facilitats a la "Guía de Solicitudes"
 9. Documentació: Veure punt 5 de la "Guía de Solicitudes"
  1. En la primera fase
   1. NIF/NIE en vigor
   2. Certificació acadèmica personal
  2. En la segona fase
   1. CV del sol·licitant
   2. CV del director de tesi
   3. Dades de l'activitat investigadora del grup
   4. Memòria del projecte
   5. Matrícula o preadmisió de doctorat
 10. Durada: Els ajuts són per a la formalització de contractes predoctorals de 4 anys de durada màxima (fins a 6 en cas de discapacitat)
 11. Contacte: Qualsevol dubte relacionat amb el càlcul d'equivalència de notes s'ha d'adreçar a notamedia.uni@ciencia.gob.es. Els dubtes generals sobre la convocatòria a solicitantes.fpu@ciencia.gob.es
 12. Més informació:
  1. Vídeos explicatius sobre els ajuts FPU i els requisits per sol·licitar-los
  2. Fullet informatiu sobre FPU i d'altres iniciatives de foment de la formació i la recerca
  3. Instruccions càlcul de la equivalència de la nota mitjana obtinguda a l'estranger

Les candidatures no seleccionades, així com les omeses per no figurar en la relació provisional ni en la d'excloses, disposaran d'un termini de deu dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de la resolució, per a, si escau , esmenar els defectes que hagin motivat la seva no selecció o l'omissió

Un cop esgotat aquest termini es publicarà una llista definitiva de candidatures seleccionades en primera fase i s'obrirà el termini per a la presentació de documentació per a la segona fase.

7. Resolució per la qual es seleccionen les candidatures de la primera fase: Les persones admeses disposaran, des del dia 27 de febrer fins al 16 de març de 2020, a les 14:00 hores (horari peninsular), per a presentar la documentació requerida per a concórrer a la segona fase, que s'emplenarà en els formularis accessibles en la seu electrònica del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats en l'apartat corresponent a “Tràmits i Serveis”.

8. Presentació documentació 2ª fase: Les persones candidates que hagin superat la 1ª fase, poden presentar la documentació de la 2ª fase, del 18/05/2020 i fins al 20/05/2020 a les 14:00 hores (horari peninsular), a través de la seu electrònica del Ministeri.

9. Relació provisional de candidats seleccionats per a la concessió de l'ajut FPU: Els candidats seleccionats provisionalment en la segona fase, hauran d'acceptar l'ajut i presentar la següent documentació, en el termini de 10 dies hàbils, a través de la seu electrònica:

Els candidats no seleccionats, així com els omesos per no figurar en la relació provisional ni en la d'exclosos, conforme a l'article 27.6 de la convocatòria, disposaran d'un termini de deu dies hàbils, prèvia notificació als sol·licitants a través de la Seu Electrònica del Departament en l'adreça electrònica https://sede.educacion.gob.es, per a, en el seu cas, esmenar els defectes que hagin motivat la seva no selecció o l'omissió.
Teniu més informació a la web de la convocatòria.

10. Orden de concesión definitiva de las ayudas FPU 2019: Des de la Unitat d'Assessorament i Suport Laboral a la Recerca (UASLR), es contactarà amb el beneficiaris de l'ajut, per a planificar la seva incorporació.