Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Actualitat / Notícies / Convocatòria 2022 de Projectes R+D+i de l'AEI

Convocatòria 2022 de Projectes R+D+i de l'AEI

Publicades les bases de la convocatòria d'ajuts a projectes d'R+D+i i actuacions per a la formació de pre-docs. Termini: del 10/01 al 31/01 (14h). Termini intern: 24/01/2023
Convocatòria 2022 de Projectes R+D+i de l'AEI

DISPONIBLE LA DOCUMENTACIÓ DEL WEBINAR UPC (09/01/2023)


LINK YOUTUBE.

PRESENTACIÓ: "Redacción y evaluación de proyectos de investigación";

PRESENTACIÓ: "Convocatòria PID2022: requisits i característiques"

 

 • Modalitats:
  • Projectes d'Investigació No Orientada, sense orientació temàtica prèviament definida, motivats per la curiositat científica i amb l'objectiu d'avançar el coneixement, independentment de l'horitzó temporal i de l'àmbit d'aplicació del mateix.
  • Projectes d'Investigació Orientada, orientats a la resolució de problemes concrets i vinculats a les prioritats temàtiques associades als desafiaments mundials i competitivitat industrial de la societat. S'inclouen els projectes tipus RTA.
 • NOVETAT. S'inclou el finançament de les actuacions adreçades a la formació de personal pre-docs vinculats al projecte.
  • La sol·licitud es fa de la mateixa manera que en convocatòries anteriors. No s'ha de sol·licitar el seu cost al pressupost.
  • Durada màxima de 4 anys, independentment de la durada del projecte on desenvoluparà la tesis.
  • S'haurà de contractar com a màxim els 3 mesos següents a la resolució.
  • El procés d'avaluació i selecció ho fa l'entitat beneficiària.
  • L'ajut finança: cost del contracte + indemnització +  estades en centres d'R+D + matrícula doctorat.
  • També es finança un període d'orientació postdoctoral, sempre que s'hagi obtingut el títol de doctor/a durant els 4 anys de l'actuació.
 • Tipus:
  • Tipus A, per a joves investigadors amb contribucions científico-tècniques rellevants, que hagin obtingut el títol de doctor entre l'01.01.2012 i el 31.12.2020 (amb possibilitat d'ampliació de la data límit inferior en cas de situació d'interrupció), i que no hagin estat IPs en projectes de durada de més d'1 any de convocatòries de PID2019-2021 o de JIN2014-2015. En cas de 2 IPs, tots dos han de ser tipus A. 
  • Tipus B, liderats per investigadors consolidats.
 • Modalitat de participació: individual (una única entitat beneficiària) i coordinat - entre 2 i 6 subprojectes de la mateixa o diferents entitats; el subprojecte coordinador ha de ser de tipus B; tots els subprojectes tenen la mateixa durada i mateixa àrea temàtica-.
 • Durada: 3 o 4 anys (excepcionalment de 2 en cas que la vinculació de l'IP així ho requereixi o per motius científics-tècnics del projecte). Data inici: 01.09.2023.
 • Liderat per 1 o 2 IPs (de la mateixa o diferent entitat), un equip d'investigació (EI) i equip de treball (ET), segons necessitats del projecte. En cas que l'IP2 o membre de l'EI sigui d'una altra entitat, caldrà autorització expressa del seu RL i compromís de mantenir la vinculació durant tot el projecte. A tenir en compte:
  • Requisits i incompatibilitats IPs:
   • Títol de doctor/a anterior a 01.01.2021
   • Vinculació funcionarial, estatutària, laboral o altra, sempre que comprengui tot el període d'execució del projecte, amb l'entitat beneficiària o altra entitat que compleixi requisits (OPIs, Universitats, Centres tecnològics i de Suport a la Innovació, altres centres públics i privats d'RDi sense ànim de lucre, amb establiment a Espanya)
   • NOVETAT: Els RyC, i els contractats en programes postdoctorals del Pla Estatal que tinguin el certificat I3, podran presentar-se com a IP sense necessitat d'un co-IP, i independentment de la seva durada de vinculació.
   • No estar contractat per fons de convocatòries dels Plans Estatals (exceptuant els contractats per programes de RRHH o pels ajuts MdM/SO). 
   • Només pot ser IP d'una proposta d'aquesta convocatòria. No es pot participar en cap altra proposta com a membre de l'EI.
   • No pot ser IP en aquesta convocatòria si es participa com a IP o membre d'EI en un PID2019-2021 o PI2019-2022 (ISCIII) que finalitzi més enllà del 31.08.2023 (per resolució).
   • No hi ha incompatibilitat amb projectes d'altres convocatòries com els TED, CPP, PLEC, sempre respectant les hores màximes per conveni/contracte.
  • Requisits i incompatibilitats EI:
   • Títol de doctor/a, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o grau
   • Requisit vinculació ídem que IP.
   • No està contractat per fons de convocatòries dels Plans Estatals (exceptuant els doctors contractats per programes de RRHH o pels ajuts MdM/SO).
   • Es podrà ser membre en màxim 2 propostes d'aquesta convocatòria.
   • Si és membre de l'EI d'un PID2019-2021 amb data  fi > 31.08.2023, només es podrà participar com a EI en 1 proposta d'aquesta convocatòria.
   • Si es participa com a membre d'EI en dos projectes PID2019-2021 o PI2019-2022 (ISCIII) que finalitzin més tard del 31.08.2023 no es pot participar en aquesta convocatòria.
   • No hi ha incompatibilitat amb projectes d'altres convocatòries com els TED, CPP, PLEC, sempre respectant les hores màximes per conveni/contracte.
  • Requisits ET:
   • Qui no compleixi requisits de vinculació de l'EI.
   • Personal predoctoral en formació.
   • Personal tècnic de suport a la investigació.
   • Personal investigador vinculat a entitats estrangeres.
   • No poden ser responsables d'activitats.
   • No pot participar com a ET aquells que compleixin els requisits per ser EI.
 • Conceptes finançables dels projectes: contractació de personal, incloent indemnització de fi de contracte corresponent al període on ha estat del projecte (NO contractes pre-doc), inventariable, fungible, mobilitat (NOVETATS segons durada del viatge i estada), assistència a congressos (per a tots els participants del projecte excepte els que tinguin vinculació amb una entitat estrangera), difusió, ús de serveis centrals (sempre que tinguin tarifes aprovades i públiques), altres.
 • Conceptes finançables i dotació de l'ajut per a les actuacions per a la formació dels pre-docs: contracte (21.923 € 1er any + 23.137 € 2on any + 28.575 € 3er i 4t any), indemnització per fi contracte 2.688 €, i estades a centres d'R+D i matrícula de doctorat un total de 6.860 €
 • Presentació de sol·licituds:
  • termini: del 10/01 al 31/01(14h). Termini intern: 24/01/2023. Tingueu en compte que cal una revisió exhaustiva de la documentació prèvia a la generació del Definitiu i signatura del RL.
  • formulari on-line i documentació (memòria, CVAs d'IP(s), documents acreditatius en cas d'interrupció, documents per a projectes específics). Vegeu amb atenció les instruccions per completar el CVA, la memòria i la sol·licitud. Preferiblement tot en anglès (en cas de pressupost superior a 100K€ és obligatori). Codi ORCID per a tots els participants (recomanable per als membres de l'equip de treball).

Un cop generat el document Definitiu, s'han de recollir les signatures de TOTS ELS PARTICIPANTS: IP(S), MEMBRES DE L'EI I DE L'ET abans de la signatura del RL.

 

Altres documents de suport de UPC:

 

Recordeu de contactar amb el personal tècnic de gestió de projectes nacionals de la vostra USR/Campus.

arxivat sota: ,