Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Actualitat / Notícies / Convocatòria 2022 Càtedres ENIA

Convocatòria 2022 Càtedres ENIA

Publicada la convocatòria d'ajudes per a la creació de càtedres universitat-empresa adreçades a la investigació i desenvolupament de la intel·ligència artificial. Termini: 02/02/2023 - 02/03/2023
Convocatòria 2022 Càtedres ENIA

I. Objecte

 • Potenciar la creació de càtedres universitat-empresa específicament en l'àmbit de la intel·ligència artificial.
 • Fomentar les tasques d'investigació, formació, divulgació i col·laboració publico-privada en el marc de les càtedres, facilitant així l'ampliació de la oferta d'estudis superiors en IA, la transferència de resultats de recerca al teixit productiu i a la generació d'una massa crítica de professionals en l'àmbit.

II. Beneficiaris

 • Universitats, públiques i privades, espanyoles. Cal formalitzar el conveni entre la universitat i el sector productiu.

III. Característiques

 • Projectes individuals, és a dir, un única universitat espanyola sol·licitant de la càtedra.
 • Subprogrames:
  • Creació de noves càtedres en IA àmbit nacional.
  • Creació de càtedres internacionals en IA. Cal que es presenti amb, almenys, una universitat o empresa estrangera de renom.
 • Termini:
  • 1era fase, des de la presentació de la sol·licitud fins 31.12.2025 (subvenció PRTR).
  • 2ona fase, de l'01.01.2026 - 31.12.2026, la càtedra es finançarà amb fons propis de la càtedra, de com a mínim 1/3 de l'ajut rebut.
 • Dotació: màx 900mil€ càtedra nacional i 1,2M€ càtedra internacional.
 • Participació del sector productiu:
  • haurà d'aportar com a mínim el 25% de l'import total del projecte.
  • abans del 31.12.2025 cal que presenti una garantia per valor del 8% de l'ajut.
 • Actuacions subvencionables (punt 3er de la convocatòria):
  • activitats de formació: desenvolupament de programes de grau, postgrau, TFG, TFM, conferències i seminaris, incentivació de la cooperació educativa, col·laboració en els plan de formació empresa/institució.
  • activitats d'investigació, fonamental i industrial, i desenvolupament experimental: desenvolupament de línies de recerca, realització de treballs d'investigació (incloent tesis doctorals), promoció de trobades amb experts del tema, cooperació per a aconseguir projectes de recerca.
  • activitats de divulgació, cooperació publico-privada i transferència del coneixement: realització de jornades i publicacions de divulgació del coneixement, col·laboració en la promoció d'esdeveniments tècnics i científics, desenvolupament de patents, activitats en el marc de grups d'estandardització o grups de treball d'institucions rellevants.
 • Àmbits temàtics: aeronàutica i aeroespacial, agricultura, economia de la dada, tecnologies del llenguatge, robòtica, algoritmes verds, dret, IA responsable i ètica, geopolítica, música i arts, desenvolupament sostenible, sector públic, ciències de la salut i repte demogràfic.
 • Pressupost convocatòria: 16M€ per finançar màxim 2 càtedres per a cada àrea temàtica.
 • Us recomanem llegiu els criteris d'avaluació de cada subprograma (punt 16é de la convocatòria i annex I)

IV. Finançament

 • Costos marginals per a la UPC
 • Conceptes elegibles (veure art. 18 bases reguladores i annex II de la convocatòria): els habituals d'un PID (personal de nova contractació (hores i cost/hora) per al desenvolupament del pla d'actuacions; inventariable, fungible, programes informàtics, drets de propietat industrial i intel·lectual, assistència tècnica i assessorament, publicació i difusió de resultats, formació, organització i assistència a congressos, serveis centrals de l'entitat, mobilitat (viatges, visats, assegurances, allotjament i manutenció), subcontractació (màx 50% de l'ajut), informe auditor (màx 1,5% del pressupost total), costos indirectes (el 15% despesa de personal).
 • Tot i no ser finançables caldrà declarar també les hores de personal propi.

V. Presentació de sol·licituds

 • Termini: 02/02/2023 - 02/03/2023
 • Què: formulari on-line, pla d'actuacions, pla de sostenibilitat, conveni administratiu de la creació de la càtedra signat.
 • Qui i com: ho presenta el RL a través de la web de la convocatòria.
 • La UPC només pot presentar una sol·licitud de càtedra a cada subprograma i per tant es dissenyarà una proposta conjunta en el marge del possible.
 • Si us plau, en cas de mostrar interès envieu un e-mail a suport.rdi@upc.edu abans del 19/12/2022. Cal que ens indiqueu:
  • El subprograma i àmbit(s) temàtic(s).
  • Breu resum de la iniciativa.
  • L'empresa (o empreses) que estarien implicades i que son capaces de fer la aportació del 25%.
  • Indicar si vau presentar una MDI a la crida publicada al mes d'abril.

Detall de la convocatòria al document de les bases. Ja està habilitada la web de la convocatòria, però pendent d'actualitzar-se quan s'obri el termini de presentació de sol·licituds.

arxivat sota: