Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Actualitat / Notícies / Convocatòries 2023 d'ajuts de l'Acció Estratègica en Salut (ISCIII)

Convocatòries 2023 d'ajuts de l'Acció Estratègica en Salut (ISCIII)

Es publiquen les bases reguladores per a les convocatòries d’Acció Estratègica en Salut de l’ISCIII. Entre d'altres, els ajuts a Projectes d'Investigació en salut (PI) (del 28/03 - 25/04), de Desenvolupament Tecnològic en Salut (DTS) (del 30/03 - 27/04) i Projectes de col·laboració internacional (PCI) (veure segons call europea).
Convocatòries 2023 d'ajuts de l'Acció Estratègica en Salut (ISCIII)

WEBINAR DE PRESENTACIÓ DE L'AES 2023 (ISCIII). VÍDEO (YOUTUBE) I DOCUMENT

I. Característiques

  • Objecte: donar resposta a les prioritats en salut de la ciutadania, tant en els aspectes preventius, diagnòstics, curatius, rehabilitadors i pal·liatius de la malalties com en la generació d'evidència científica, com una de les bases de la qualitat assistencial i preventiva del SNR i de les empreses relacionades amb el sector.
  • Temàtiques i línies d’investigació prioritàries: consultar l’article 4 de les bases reguladores.
  • Sol·licitants: universitats públiques, instituts universitaris, universitats privades i altres centres públics de R+D.
  • Requeriments: (per als projectes) l’investigador principal ha de tenir vinculació funcionarial, estatutària o laboral amb l’entitat. No podrà ser IP el personal contractat a càrrec d’un projecte o finançat en actiu. Consulteu al document de presentació o a les bases de la convocatòria les incompatibilitats dels IPs per a cada modalitat.
  • Conceptes subvencionables: (art.80) contractació de personal (no en els DTS), despeses d’execució (inventariable, fungible, serveis centrals, col·laboracions o consultoria), viatges, despesa de publicació i difusió de resultats, i overhead (25% dels costos directes, en els PI).
  • Conceptes NO subvencionables: consumibles d’informàtica, material d’oficina, subscripcions i quotes a societats científiques, activitats assistencials, atencions protocol·làries.
  • Finançament: les convocatòries estaran finançades pel pressupost de l'ISCIII, FEDER, PRTR i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)

 

II. Modalitat

D'entre les diferents actuacions s’inclouen:

a)      Subprograma Estatal de Generació de Coneixement. Projectes d'investigació en salut (PI) (art. 81-86), de 3 anys de durada; modalitats individuals (possibilitat de co-IP), coordinats i multicèntrics.

b)      Subprograma Estatal de Transferència de Coneixement

               I.   Projectes de desenvolupament tecnològic en salut (DTS) (art.87-92): Projectes “Pruebas de Concepto” (PdC) de 2 anys, i Projectes “ Validación Tecnológica de Prototipos” (VTP), de 3 anys de durada; modalitats individuals (NO co-IP) i coordinats; obligada la vinculació amb empreses i altres entitats interessades, però no reben finançament. La UPC només pot presentar una proposta DTS.

              II.    Projectes d’investigació clínica independent (ICI) (art.93-97), de  4 anys de durada; modalitats individuals (possibilitat de co-IP) i multicèntrics.

             III.    Incorporació de nous grups al CIBER (art.98-104)

c)      Subprograma Estatal d'Internacionalització. Projectes de col·laboració internacional (PCI) (art. 107-111, i Annex 2): finançament per concessió directa. Només podran presentar sol·licitud les que hagin estat seleccionades per l’òrgan decisori del programa internacional corresponent dels inclosos a l'Annex 2.


III. Presentació de sol·licituds:

  • Quan: s'estableix el termini intern 1 setmana abans en tots els casos.

-    Projectes d’investigació en salut (PI): del 28/03 - 25/04/2023 (15h)

-    Projectes de desenvolupament tecnològic en salut (DTS): del 30/03 - 27/04/2023 (15h)

-    Projectes d’investigació clínica independent (ICI): del 12/04 - 04/05/2023 (15h)

-    Incorporació de nous grups al CIBER: del 12/04 - 04/05/2023 (15h)

-    Projectes de col·laboració internacional (PCI), call TRANSCAN-3: del 03 - 18/05/2023 (15h)

-    Projectes de col·laboració internacional (PCI), resta calls internacionals: 26/10 - 14/11/2023 (15h)

  • Què: formulari de sol·licitud, memòria del projecte (en castellà o anglès, independentment de la quantitat sol·licitada), CVA, Document d’interès empresarial (DIE) i l'informe de coordinació (excepte en projectes individuals). Veure cada detall a la seva convocatòria.

 

Podeu consultar les bases reguladores de l'AES i bases convocatòries. Podeu accedir a cadascuna de les convocatòries a través de la web de l'ISCIII, on podeu descarregar els models necessaris.

Recordeu de contactar amb el personal tècnic de la Unitat de projectes nacionals de la vostra USR/Campus per qualsevol consulta i gestió de la vostra proposta.

 

Podeu seguir les novetats al compte @RDI_UPC

arxivat sota: ,