Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Actualitat / Notícies / Convocatòria 2023 d'acreditacions i ajuts a les unitats Maria de Maeztu

Convocatòria 2023 d'acreditacions i ajuts a les unitats Maria de Maeztu

Publicades les bases per a la concessió d'acreditacions i finançament de les unitats d'excel·lència Maria de Maeztu. Termini: 14/04 - 04/05/2023 (14h). Termini intern: 27/04/2023
Convocatòria 2023 d'acreditacions i ajuts a les unitats Maria de Maeztu

I. Finalitat (art.1).

 • Reconeixement dels millors centres i unitats d'excel·lència que destaquin per l'impacte i rellevància internacional dels resultats obtinguts en el període de referència.
 • Finançament dels plans estratègics dels centres i els programes estratègics elaborats per les unitats per un període de 4 anys, amb inici 2023, amb l'objectiu de consolidar les seves capacitats científiques i estratègiques, i contribuir al lideratge internacional.
 • Finançament de les actuacions adreçades a la formació de personal investigador predoctoral associades a les línies prioritàries dels plans i programes estratègics.


II. Requisits de les Unitats d'Excel·lència Maria de Maeztu (art.5.c).

 • Es considera Unitat aquella estructura d'investigació, diferenciada i estable en el temps, sense personalitat jurídica.
 • Ha de comptar amb el reconeixement o aprovació (formal i documentat) des de, almenys, l'01.01.2018.
 • Disposar d'una trajectòria d'investigació compartida des del punt de vista científic i demostrable durant el període de referència (01.01.2018 - 31.12.2022).
 • Disposar d'una infraestructura i recursos científics compartits per la totalitat d'investigadors/es integrants de la unitat.
 • Disposar de plantilla d'investigadors/res doctors/res adscrits (personal propi de l'entitat, al menys el 80%)
 • Ha de comptar amb 1 director científic i 6 investigadors garants.
 • S'inclouen els departaments universitaris i instituts d’investigació.
 • S'exclouen, entre d'altres, facultats i escoles universitàries; grups d'investigació o agrupament de grups; estructures virtuals o en xarxa.


III. Requisits del/de la Director/a científic/a i Investigadors/res garants.

 • Director/a, l'investigador/a que assumirà la responsabilitat de la gestió, administració i impuls del desenvolupament de les activitats del programa estratègic.
 • Director/a i Investigadors/res garants: Doctors/es en actiu amb alta capacitat i trajectòries investigadores rellevants que garanteixin la viabilitat del programa estratègic.
 • Tenir vinculació funcionarial, estatutària o laboral durant el període de vigència del programa estratègic. NO investigadors jubilats ni emèrits.
 • Criteris d'avaluació del Director/a i Garants, es valorarà (1era fase de l'avaluació; s'ha d'obtenir una puntuació de 9/10):
  • La qualitat científico-tècnica, impacte i capacitat de lideratge.
  • El reconeixement nacional i internacional de cada investigador/a per l'obtenció de premis o reconeixements a títol individual.
  • L'excel·lència i impacte de les seves aportacions científiques (publicacions, conferències científiques internacionals de prestigi, patents en explotació, software, contractes) rellevants internacionalment.
  • El lideratge en projectes europeus del Programa Marc; en convocatòries de l'ERC (totes les modalitats); la coordinació de projectes H2020 o HorizonEurope, o grans col·laboracions internacionals.
  • La participació en comitès d'avaluació de les ERC i pertinença a comitès editorials de revistes internacionals o organitzacions.
  • S'espera que es trobin dins del 10% d'investigadors/es més destacats en la seva àrea d'especialització a nivell global.


IV. Característiques

 • Termini execució: 4 anys, iniciant-se a partir de l'1/12/2023.
 • Pressupost Unitats d'excel·lència: 2.250.000 €
 • Conceptes finançables (art.9): contractació de personal, cofinançament de contractes dins els programes de RRHH del Pla Estatal, H20202, HE, NO personal propi; mobilitat (viatges i estades); adquisició i cofinançament d'equipament i infraestructura científico-tècnica, també el lloguer, manteniment o reparació d'aquest equipament; informe auditor (10.000 €); subcontractació (màx 25% pressupost); costos indirectes (màx 25% costos directes)
 • Actuacions per a la formació de predocs (art.10 i 11): màxim 4 anys; es finançarà un període postdoctoral un cop obtingut el títol de doctor, sempre dins els 4 anys, i de com màxim 12 mesos; incorporació com molt tard l'01.01.2026; es finança el cost del contracte (incloent indemnització, 109.140 €), les estades del predoc + despesa de matrícula (màx 6.860 €)

 

V. Presentació de sol·licituds

 • Quan: del 14/04 - 04/05 (14h). Termini intern: 27/04
 • Com: a través de l'aplicació telemàtica (pendent de publicar-se).
 • Què: formulari on-line (incloent els mèrits de Director/a i Garants) + CVA Director/a + memòria activitats 2018-2022 + memòria programa estratègic 2023-2026 + document acreditatiu del reconeixement o aprovació formal de la unitat.

 

Podeu veure tota la informació a la web de la convocatòria.

 

Contacteu amb el personal tècnic de projectes nacionals de la vostra USR/Campus.

arxivat sota: ,