Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Memòria / Resum d'activitat RDI 2020-21

Resum d'activitat RDI 2020-21

Recerca d'excel·lència

Projectes competitius internacionals i nacionals d'R+D+I: dades generals

L’activitat en recerca i innovació durant l’any 2020 ha generat un total de 52,8 milions d’euros, mitjançant la participació en 795 projectes de recerca i 974 contractes i convenis amb empreses i altres institucions.

L’any 2020 s’han registrat 247 projectes d’R+D+I internacionals, que van aportar un total de 24,63 milions d’euros, dada que representa un increment d’un 3 % respecte del 2019. Un cop finalitzat el programa marc Horizon 2020 de la Comissió Europea, la UPC és la primera universitat catalana pel que fa la captació de fons, 86,8 milions d’euros, i a nombre de projectes, 241. Entre els nombrosos projectes, cal destacar:

  • LUNARLifelong UNiversal lAnguage Representation, és un projecte European Research Council Starting Grant atorgat a la investigadora Marta Costa Jussà, que estudiarà una solució al problema dels idiomes infrarepresentats en les bases de dades de textos i àudios que alimenten els sistemes de traducció automàtica de text i veu.
  • Sensate, un projecte European Research Council Consolidator Grant atorgat al professor Edgardo Saucedo, que proposa combinar materials innovadors per a la recol·lecció d’energia solar no intrusiva i universal.
  • Interact, un projecte European Research Council Starting Grant atorgat a la investigadora Ariadna Quattoni. L’objectiu del projecte és desenvolupar algoritmes interactius de machine learning motivats per aplicacions de comprensió de llenguatge natural.
  • BD4OPEM. El projecte europeu Big Data for OPen innovation Energy Marketplace liderat per la investigadora Mònica Aragües Peñalba té l’objectiu impulsar solucions innovadores en big data i intel·ligència artificial aplicades al sector energètic per millorar la gestió de les xarxes elèctriques.

Pel que fa als projectes d’R+D+I nacionals, el 2020 la Universitat va poder captar més de 13 milions d’euros fruit de 418 sol·licituds presentades a les diverses convocatòries. A més, s’han preparat dues sol·licituds per a la convocatòria d’unitats d’excel·lència María de Maeztu. Els projectes més destacats són:

  • DroneLab, l'únic espai de vol amb drons de tot l'Estat que permetrà la recerca i validació per a qualsevol tipus d’aplicació.
  • Looming Factory, sis aliances en què entitats públiques i privades col·laboren per investigar i desenvolupar noves tecnologies en sectors emergents. La Universitat coordina l’aliança sobre indústria 4.0.
  • Looming FactoryXaFIR, 400 investigadors de deu entitats del sistema universitari, centres de recerca i centres tecnològics impulsen la recerca i el desenvolupament en l'àmbit de la indústria 4.0 de Catalunya.
  • Xartec Salut, l’objectiu és catalitzar, valoritzar i transferir de manera eficient les tecnologies de la salut cap a hospitals, empreses i altres institucions amb l’objectiu de reduir la bretxa entre la recerca i el mercat.

Producció científica

Pel que fa a les publicacions científiques més reconegudes en l'àmbit internacional, cal destacar els articles publicats en revistes indexades al Journal Citation Reports (JCR), en què s’ha produït un increment en el nombre d’articles, de 1.651 l’any 2019 a 1.829 l’any 2020. Respecte a l’autoria de llibres de recerca, l’any 2019 van ser 67 i l’any 2020 han estat 56, i en capítols de llibre s’ha passat de 241 (2019) a 215 (2020). Finalment, pel que fa a les publicacions presentades en congressos, continua el descens dels darrers anys, de 1.525 (2019) a 994 (2020), entre text complet i abstracts.

Iniciació a la recerca

Durant aquest any 2020, s'han gestionat 805 contractes nous de personal de recerca i s'han concedit 207 beques perquè estudiantat de grau i/o màster s'iniciïn en la recerca. Del total, 381 contractes corresponen a personal de suport a la recerca i són personal d'administració i serveis de la Universitat finançats per projectes específics. S'han signat 141 nous contractes predoctorals per a doctorands i doctorandes perquè puguin fer la tesi doctoral. Són contractes que tenen una durada de 3 anys, dels quals 92 corresponen a ajuts finançats per convocatòries externes i 49 són finançats per la UPC. També s'han iniciat 76 contractes postdoctorals perquè els investigadors i investigadores consolidin la seva tasca de recerca, entre els quals 14 corresponen a convocatòries externes i 62 a convocatòries pròpies de la UPC.

Respecte a anys anteriors, destacar la figura nova dels contractes d’emèrit de recerca, dels quals s’han gestionat 3.

Projectes estratègics

L’any 2020 ha continuat la participació de la Universitat en projectes institucionals d’alt interès estratègic per a la recerca i la innovació, entre els quals destaquen:

  • L’EIT Urban Mobility és un consorci europeu en què la UPC participa per impulsar la innovació i l’emprenedoria en l’àmbit de les ciutats més eficients, intel·ligents i descarbonitzades, amb una millor qualitat de vida i espais més habitables.
  • La xarxa UNITE! uneix universitats europees amb l’objectiu de crear un nou model de campus interuniversitari virtual i físic que transformi l’educació superior i proporcioni a l’estudiantat les eines clau per afrontar els reptes socials actuals.

Finalment, cal destacar l’obtenció de finançament a través de la convocatòria del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), adreçada a projectes singulars institucionals destinats a la construcció, l’adquisició, l’habilitació o l’ampliació substancial d’edificacions per a infraestructures d’R+D, que permetrà la creació d’una planta pilot d’hidrogen a la Universitat. S’emmarca en un projecte de més de 2 M d’euros per a l'habilitació de noves instal·lacions al Campus Diagonal-Besòs. A la planta pilot s'hi produirà hidrogen a partir d'energia fotovoltaica per estudiar-ne nous camps d'aplicació.