Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Notificacions / Projectes Nacionals / Noticies / Convocatòria 2021 dels ajuts SGR-Cat (AGAUR)

Convocatòria 2021 dels ajuts SGR-Cat (AGAUR)

Es publica i obre la convocatòria d'ajuts per donar suport a l’activitat científica dels grups de recerca de Catalunya (SGR-Cat 2021). Termini: del 26/03 a 27/04 (14h). Termini intern: 21/04. AMPLIAT TERMINI: FINS 02/05/2022 (14H)
Convocatòria 2021 dels ajuts SGR-Cat (AGAUR)

Accés al vídeo de la sessió (link Youtube) i descàrrega del document

Document de FAQs (actualitzat 14.04.2022)


RECORDEU

 • Omplir el document de certificació de la vinculació del grup amb la política de recerca de la UPC. Demaneu el model al personal gestor.
 • En cas de participar en un SGR extern informar-nos i gestionar el document d'autorització. Demaneu el model al personal gestor.
 • Contactar amb el per a la revisió del títol/nom del grup


I. Objectiu

 • Impulsar les activitat que permetin reforçar l'impacte científic, econòmic i social de la recerca, així com promoure la seva projecció internacional.
 • El suport als grups de recerca es podrà obtenir amb el reconeixement SGR o bé amb el reconeixement i finançament SGR en funció del compliment dels requisits i del procés d'avaluació que estableixen aquestes bases. També hi haurà una opció per al reconeixement dels grups de recerca emergents, que podran ser finançats o no.

II. Beneficiaris

 • Grups de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca públics i privats, les fundacions hospitalàries i les infraestructures científiques i tècniques singulars amb personalitat jurídica pròpia i seu a Catalunya.
 • Els centres i les fundacions han de tenir com a activitat principal la recerca, d'acord als seus estatuts o amb la normativa que els reguli, i seu a Catalunya.

III. Composició dels grups

 • 1 coordinador/a amb titulació de doctor i amb vinculació a temps complet a l'entitat beneficiària durant tota la vigència de l'SGR i que exerceixi com a tal durant tot el període. Serà l'interlocutor amb l'AGAUR i responsable de certificar la participació de la resta de membres
 • Doctors/es contractats a temps complet amb qualsevol entitat beneficiària.

Els contractes ICREA, RyC, Miguel Servet, BG, postdocs BP, JdC, Sara Borrel, María Zambrano i Margarita Salas, Marie-Curie i similars amb vinculació de mínim 2 anys s'equipararan a contractes a dedicació completa.

 • Altres membres: altres a dedicació completa o parcial, sempre que sigui amb una entitat que compleixi requisit de ser beneficiària (s'inclouen: investigadors doctors i no doctors/es, emèrits, tècnics de suport a la recerca i pre-docs, inclosos si tenen vinculació amb una empresa dins programa Doctorat Industrial)
 • Altres col·laboradors: personal vinculat a institucions no catalanes i altres institucions no recerca
 • Els grups quedaran vinculats a l'entitat sol·licitant. Igualment un grup podrà pertànyer a més d'una institució (grup interinstitucional) sempre que cada entitat compleixi els nombre mínim de membres a dedicació completa.
 • Participació:
  • 1 investigador/a només pot constar en una única sol·licitud. Excepcionalment, un cop resolta, es permetrà la participació compartida (50%), només a 1 personal del grup.
  • No s'autoritzaran alta de membres a un SGR si ja consten a un SGR diferent, amb l'excepció de la participació compartida anterior.
  • Durant els 12 primers mesos des de la resolució de la convocatòria no es tramitaran baixes. A partir de llavors, les baixes han de ser per causa major (pèrdua de vinculació laboral, baixa laboral de llarga durada).
  • Amb motiu de les baixes, la composició del grup no podrà variar més d'un 20% respecte l'inicial.

IV. Modalitats i opcions

 • Grup de recerca consolidats (GRC): formats per personal investigador amb una trajectòria consolidada que li hagi permès avançar en el coneixement de la seva àrea o temàtica de recerca d'una manera significativa, amb resultats reconeguts i d'impacte.
 • Grup de recerca emergent (GRE): grups de recerca amb una trajectòria breu de treball conjunt però amb potencial per esdevenir grups de recerca de referència consolidats en el seu àmbit en el període d'execució de la convocatòria. Només podran ser GRE en aquesta convocatòria, no es podran presentar com a GRE en futures SGR. Liderats per coordinador/a amb una trajectòria < 10anys (des de data obtenció títol doctor/a) o que s'hagin incorporat al sistema català en els darrers 4 anys. Aquests períodes es podran ampliar en cas de permisos (segons el cas).
 • GRC amb opció a reconeixement o reconeixement + finançament.
 • GRE reconeixement + finançament. En cas que el GRE no superi el llindar de puntuació del seu àmbit per obtenir finançament seran igualment reconeguts.

V. Requisits de composició dels SGR

 • GRC reconeixement: mínim 4 membres, dels quals 3 han de ser doctors/es a dedicació completa (inclòs coordinador)
 • GRC reconeixement + finançament: mínim 6 membres, dels quals 4 han de ser doctors/es a dedicació completa (inclòs coordinador)
 • GRE reconeixement + finançament: mínim 4 membres, dels quals 3 han de ser doctors/es a dedicació completa (inclòs coordinador)

En tot cas, vegeu a les bases la resta de requisits per a cada modalitat en quant a: activitat de recerca del grup, capacitat formativa i producció científica.

L'AGAUR comprovarà el compliment d'aquests requisits. En cas de no poder acreditar el requisit suposarà la pèrdua del reconeixement com a grup i el finançament.

VI. Import de l'ajut i conceptes elegibles

 • Per als GRC màx 75.000 €, per als GRE màx 45.000 €
 • Conceptes:
  • Personal: contractació i cofinançament de contractes pre-doc, post-doc, tècnic de suport a la recerca, segons normativa laboral.
  • Execució:
   • material fungible
   • adquisició (màx 50.000 €), amortització, leasing, lloguer, manteniment reparació d'instrumental, equipament cientificotècnic, material informàtic i bibliogràfic
   • subcontractació (màx 50% de l'ajut) de serveis i treballs externs de recerca i consultoria tecnològica que no pot assumir el grup
   • publicacions i difusió de resultats
   • associades a drets de propietat intel·lectual
   • viatges i mobilitat (desplaçaments, dietes, allotjament, no protocol·làries), inscripcions a congressos, dels membres del grup, pre-docs i personal tècnic vinculat
   • altres com serveis científico-tècnics interns, llicències informàtiques, beques, accions de divulgació, treballs de camp.

VII. Presentació de sol·licituds

 • Què: formulari segons model + annex (en cas que s'opti a finançament), signat pel RL i enviament amb el certificat del RL a través de tràmit electrònic.

La signatura i enviament electrònic es centralitza des de l'àrea de recerca.

 • Quan: oberta del 26/03 fins el 27/04 (14h). Termini intern: 21/04. AMPLIAT TERMINI FINS 02/05/2022 (14H)

A la web de l'AGAUR podreu descarregar les bases reguladores, bases convocatòria, model de l'annex, document FAQs i instruccions per presentar la sol·licitud.

 

Totes les consultes que tingueu adreceu-vos al personal tècnic de gestió de projectes nacionals de la vostra USR/Campus.

 

Recordeu que podeu seguir les novetats al compte de twitter @RDI_UPC