Vés al contingut (premeu Retorn)

Life

 

 

El programa LIFE és, des de l’any 1992, l’eina financera de la UE per al medi ambient i el canvi climàtic.

Està gestionat per EASME (Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises).

Durant el període actual (2014-2020) compta amb un pressupost total de 3.400 M, per fer front als seus reptes més importants:

 • Contribuir a l’eficiència de recursos, economies de resistència al clima i baixes emissions de carboni; protegint i millorant el medi ambient; mantenint i millorant la biodiversitat, ecosistemes i, en particular, la xarxa Natura 2000
 • Millora del desenvolupament, implementació i execució de la política i legislació mediambiental i climàtica de la Unió
 • integració i incorporació dels objectius ambientals i climàtics a altres polítiques de la Unió
 • millorar la governança ambiental i climàtica
 • Implementació del 7e Programa Mediambiental

Per poder assolir aquests objectius amb eficàcia, el programa LIFE 2014-2020 està subdividit en dos subprogrames amb tres àrees prioritàries cadascun:

Subprograma: Medi Ambient (€2,6M; 75%)

 • Medi Ambient i eficiència en l’ús dels recursos
 • Naturalesa i biodiversitat
 • Governança i informació mediambiental

Subprograma: Clima (€0,9M; 25%)

 • Mitigació del canvi climàtic
 • Adaptació al canvi climàtic
 • Governança i informació climàtiques

El programa inclou diferents tipologies de projectes, com:

 • Pilots: fan servir una tècnica o un mètode no provat abans, que ofereix avantatges mediambientals o climàtiques, i amb potencial d’aplicació a escala més gran.
 • Demostració: inclou accions, metodologies o enfocaments nous o desconeguts al context específic del projecte i amb possible aplicació a altres llocs amb circumstàncies similars.
 • Millors pràctiques: aplicació de tècniques, mètodes i enfocaments d’avantguarda, rendibles i adequats.
 • Integrats: implementació a gran escala territorial de plans mediambientals i climàtics arrel de normatives europees als àmbits de la natura i amb l’objectiu de promoure el cofinançament d’altres fons públics o privats europeus.
 • D’assistència tècnica: ajuts per a la preparació de projectes integrats.
 • Creació de capacitats: ajuts perquè els estats membre puguin desenvolupar les seves capacitats amb l’objectiu d’una millor participació en el programa LIFE.
 • Preparatoris: recolzament de les necessitats específiques per al desenvolupament i aplicació de les polítiques i lleis mediambientals i climàtiques de la UE.
 • D’informació, sensibilització i difusió: recolzament de la comunicació i difusió dels resultats dels projectes LIFE.