Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Personal R+D / Vols dedicar-te a la recerca? / Beques Santander-UPC (Inirec)

BEQUES SANTANDER-UPC INIREC

                        


Si actualment estàs matriculat en estudis de Grau i/o Màster de la UPC, pots accedir a les Beques d'Iniciació a la Recerca (INIREC) finançades pel Banco Santander, en base al conveni de col·laboració signat entre la UPC i el Banco Santander, S.A. i aprovades a l’Acord CG/2020/08/07, de 9 de desembre de 2020, del Consell de Govern, pel qual s’aproven els criteris de repartiment i assignació d’ajuts d’iniciació a la recerca per a l’estudiantat.

BEQUES SANTANDER-UPC INICIACIÓ A LA RECERCA (INIREC)

formació Ajuts a l’estudi orientats a afavorir la formació en recerca de les estudiantes i dels estudiants de grau i màster, i de primer i segon cicle de la UPC col∙laborant amb el PDI en tasques bàsiques de recerca com a complement a la seva formació per competències.
Requisits
 • Els ajuts són per a estudiantes i estudiants dels últims cursos que vulguin realitzar Treballs final d’estudi (TFE), ja siguin Treballs final de Grau (TFG) com Treballs finals de Màster (TFM), i/o realitzar treballs preparatoris previs, així com integrar-se a projectes actius d'interès per la unitat acadèmica.
 • La persona que sol·liciti una beca d’Iniciació a la Recerca de la UPC ha d’estar matriculada en estudis de grau i/o màster de la UPC, durant el curs acadèmic en què estigui en vigor la beca.
 • La data d'inici de l'ajut és el proper 01/04/2021 (improrrogable). La persona candidata ha de complir tots els requisits per a poder incorporar-se en aquesta data (DNI/NIE vigent en la data d'inici de la beca, Número de Seguretat Social, matrícula del curs 20/21).
Dedicació 20 hores setmanals.
Durada
 • Durada de 6 mesos
 • La durada inicial de l’ajut és de 5 mesos, (del 01/04/2021 al 30/09/2021, sense comptar el mes d’agost, en ser inhàbil), prorrogable 1 mes més (del 01/10/2021 al 31/10/2021), sempre i quan la persona beneficiaria presenti matrícula del curs 21/22, a partir del mes de setembre.
Retribució 525€ bruts.
Bases    Bases
Inscripció

 • Les persones candidates han de fer obligatòriament una doble inscripció i en aquest ordre:
 • INSCRIPCIÓ A LA UPC:
 1. A la UPC, a través del següent enllaç: https://millot.upc.edu/CONV/indexBeques/becList
 2. Les places ofertades estan distribuïdes per Departaments i Instituts i identificades a l'aplicatiu amb un codi numèric de 4 dígits. Aquí teniu la distribució dels ajuts per codis (Relació i codi d'ajuts oferts per Departament).
 3. Busqueu el codi de la convocatòria a la que voleu inscriure-us.
 4. A l'hora d'emplenar la sol·licitud, és imprescindible contestar tots els camps demanats.
 5. No es pot deixar cap camp de les competències requerides, sense complimentar.
 • INSCRIPCIÓ AL BANC SANTANDER:
 1. Al BANCO SANTANDER, S.A., a través del següent enllaç: https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-upc-inirec
 2. A l'hora d'emplenar la sol·licitud, és imprescindible contestar tots els camps demanats. No es pot deixar cap camp de les competències requerides, sense complimentar.
 • IMPORTANT:
  • És obligatori fer la inscripció a les dos plataformes.
  • No es valoraran les candidatures que no hagin fet el tràmit a les dos plataformes.

 Termini d'inscripció

El termini d'inscripció a les dos plataformes, és del 22/02/2021 al 03/03/2021, ambdós inclosos.Incompatibilitats

 

La persona guanyadora de la beca ha de tenir en compte les següents incompatibilitats:

 • Si la persona ha gaudit d'un contracte laboral a la UPC previ a la INIREC, no se li podrà formalitzar l'ajut.
 • Si gaudeix de beca d'aprenentatge, no pot gaudir d'una beca INIREC.
 • Si s'ha gaudit d'una beca INIREC amb anterioritat, el temps total de la beca anterior més el temps de la Beca Santander-UPC INIREC, no pot superar els 24 mesos.
 • El nomenament no esdevindrà definitiu, fins fetes les comprovacions adients

Contacte

 

CAMPUS / UTG

CONTACTE


UTG Àmbit TIC

Maria Eugènia Martin Vilanova ()
Susana García ()
UTG de l'Àmbit de Camins: Mercè Tirado ()


Campus Sud

Lena Sostres  ()
Esther Nieto ()


Campus Terrassa i Campus Manresa

Rosa Cunill ()
Lourdes Grifol (
Campus Baix Llobregat i Campus Vilanova i la Geltrú

Maria Raya ()

Campus Diagonal-Besòs Carolina Ferrer ()
Horari d'atenció: Matins de 9:30 hores a 14:00 hores i tarda de dimarts de 15:00 hores a 17:00 hores, durant el període d'hivern i matins de 9:30 hores a 14:00 hores, durant el període d'estiu (juny, juliol i setembre).
Llista provisional seleccionats Aquesta llista és provisional i pot variar en funció de les renúncies que pugui haver-hi i de les comprovacions de compatibilitat pertinents.
Llista de reserves
 • Les persones que hi consten con a reserves, podran ser seleccionades, en funció de les renúncies que pugui haver-hi, sempre per estricte ordre de la valoració feta pel Departament.
 • Si un Departament o Institut, no tingués coberta una plaça, podrà triar entre totes les persones reserves, per a oferir la Beca.
 • Cas que es produeixi una renúncia, una vegada iniciat l'ajut, es podrà oferir a les persones que hi constin com a reserves, la possibilitat de gaudir de l'ajut, pel temps que manqui fins a completar el temps màxim permès a la convocatòria.
Llista exclosos