Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / L'Àrea / Formació Recerca

Formació en Recerca

Formació en competències transversals

 

La UPC, mitjançant els seus diferents serveis i unitats especialitzades, posa a l'abast del seu personal i dels doctorands, una sèrie d'activitats formatives que milloren la capacitació en habilitats i competències no científiques del personal de recerca. Aquestes formacions de curta durada tenen com objectiu millorar l'empleabilitat dels doctorands i dotar al personal investigador de recursos que puguin ajudar a millorar la seva activitat de recerca.

A continuació us detallem les iniciatives que s'estan portant a terme i les unitats responsables, amb les que podeu contactar directament

 

Oferta formativa continuada. Organitza: Institut de Ciències de l’Educació. UPC

https://www.ice.upc.edu/ca/professorat-upc/formacio-continuada/oferta-formativa-1

L’oferta formativa de l’ICE inclou blocs d’especial interès per a la formació dels ESR com són:

-       Formació per a la docència: Innovació i comunicació docent, habilitats socials del docent universitari, etc..

-       Formació per a la recerca i la transferència de resultats: Activitats adreçades a la millora dels coneixements i les habilitats del PDI en el camp de les metodologies per a la recerca, el tractament de la informació, la redacció d'informes tècnics, etc., com a suport a l'activitat investigadora i a la difusió dels resultats.

- Extensió universitària: Activitats adreçades a la formació en àmbits que complementen les activitats ordinàries i/o fan reflexionar sobre temes actuals i que han d'anar introduint-se en la vida universitària, com poden ser la igualtat d’oportunitats per qüestions de gènere o discapacitat.

 

Cursos de formació del Servei de Biblioteques 

 

El servei de bibliotques organitza cursos d'eines per a gestionar bibliografia (Mendeley), sobre recursos per a la redacció de tesis doctorals, publicació i avaluació de la recerca, cerques d'informació, bases de dades, i moltes altres eines d'utilitat per a la recerca. També trobareu suport per a l'elaboració del pla de gestió de dades de la recerca i per a la cerca de patents.

Finalment, el servei de biblioteques ofereix la possibilitat d'organitzar cursos a mida amb un mínim de 5 participants. 

 

Serveis de Recursos Lingüístics i Idiomes  a la UPC. Organitza: Servei de Llengües i Terminologia de la UPC

https://www.upc.edu/slt/ca

L’SLT de la UPC ofereix un complet catàleg de mòduls de formació no només en recursos lingüístics sinó també en habilitats comunicatives, que podeu consultar a través de la seva pàgina web:

L’SLT compta a més un Servei d’Acollida Lingüística i Cultural per investigadors nouvinguts que inclou el programa de mentoratge SALSA’M:

https://www.upc.edu/slt/ca/acollida

 

Gabinet d'innovació i comunitat (GIC)


Aquesta oficina és l’encarregada de reforçar el compromís de la UPC amb la societat tant en l’àmbit de la gestió sostenible com en el de la igualtat d’oportunitats. Les funcions d’aquesta oficina engloben tant la gestió sostenible com la implantació del Pla d’Igualtat d’Oportunitats.

Són interessants les iniciatives en l’aspecte de gènere en les que participa la institució, entre les que destaquen els següents projectes claus:

+ Noies TIC (Girls in ICT day, Ada Lovelace Day)

Mentoria de gènere a la UPC (M2m, T’STEAM)

https://igualtat.upc.edu/ca/projectes-clau

Periòdicament s'organitzen cursos amb el suport de l'ICE que s'inclouen dins la seva oferta general de formació continua.

 

Gestió de Projectes Europeus de Recerca. Organitza: Unitat de Projectes Internacionals de la UPC

La Unitat de Projectes Internacionals de la UPC ofereix la possibilitat d’impartir cursos “ a mida” en l’àmbit dels programes europeus de finançament de la recerca:

-       Introducció al programa marc de recerca de la EU: H2020

-       Oportunitats de finançament en l’àmbit internacional

-       Introducció a la gestió de projectes de recerca de la EU

https://rdi.upc.edu/ca/ssri/proj-internacionals

 Periòdicament s'organitzen cursos amb el suport de l'ICE que s'inclouen dins la seva oferta general de formació continua.

 

Formació transversal. Organitza: Oficina de Doctorat de la UPC

D’acord amb la regulació dels estudis oficials de doctor, aquests han d’incloure l’adquisició d’habilitats i competències relacionades amb la investigació científica de qualitat. És per aquest motiu que l’Escola de Doctorat gestiona el Pla de Formació Transversal  en el que col.laboren diferents unitats de la universitat:

http://doctorat.upc.edu/ca/programes/formacio-transversal

Destaca en aquest Pla la formació oferta pel Servei de Biblioteques entre altres temàtiques les següents:

-       Publicació i avaluació de la recerca

-       Gestió de la identitat digital

-       Elaboració de Tesis doctorals....

 

Transferència a mercat . Organitza: Servei de Gestió de la Innovació

El Servei de Gestió de la Innovació ofereix periòdicament formació dirigida a PDI, en forma de píndoles formatives en diferents aspectes de la protecció i comercialització de resultats, organitzats conjuntament amb el servei de biblioteques i l'ICE.

 

A banda dels cursos oferts per aquest Servei, destaca també el programa Emprèn UPC de pre-incubació de Projectes de base tecnológica en la seva fase inicial. Un programa que dona suport als estudiants en el desenvolupament de Projectes innovadors o noves idees de negoci:

https://www.upc.edu/emprenupc/ca/empren-upc

 I el Programa Ciència al Mercat un programa d’Empreneduria científica dirigit a Doctorants i Doctors:

http://www.cienciamercat.cat/

 

També ofereix la possibilitat d'organitzar cursos amb formadors externs adreçats a xarxes de formació de doctorands (MSCA-ITN) en les competències que els hi són pròpies

 

UPC Alumni

El Servei de Carreres Professionals proporciona l'assessorament i les eines necessàries per donar suport al procés de cerca de feina i al llarg de la trajectòria laboral a través d'activitats d'orientació grupals o individuals.

https://alumni.upc.edu/ca/carreres-professionals

 

Formació externa

A banda dels oferts directament per la Universitat, altres recursos que poden ser d’utilitat a l’hora de planificar el Training en Transferable Skills són:

 

-       Vitae Research Development Framework

-       Principles for Innovative Doctoral Training

-       Projecte Foster (open science in Research)

 

 

Si no trobes el que estan cercant, l'ICE t'ofereix la possibilitat de proposar les teves necessitats al següent enllaç

En el cas d'activitats específiques per a un grup determinat, organització de summer schools en el marc de projectes Marise Sklodovska Curie, o similars, podeu contactar directament amb la unitat especialitzada, o amb el servei de suport a la recerca i la innovació, que us podran assessorar per a la realització de cursos a mida per als vostres doctorands.