Vés al contingut (premeu Retorn)

PTA 2016: Convocatòria d’Ajuts per a contractes de Personal Técnico de Apoyo

Logo Mineco


 1. Estat de la convocatòria: Tancada 
 2. Organisme Convocant: Ministerio Economia, Industria y Competitividad (Agencia Estatal de Investigación)
 3. Termini de presentació sol·licituds:
  1. Tècnics: del 17/01/2017 al 01/02/2017 a les 15:00 h
  2. Centres: del 17/01/2017 al 07/02/2017 a les 15:00 h
 4. Convocatòria: Resolució de 21 de novembre de 2016
 5. Requisits: (article 58 de la convocatòria)
 6. Preguntes Freqüents
 7. Presentació de sol·licituds: La presentació de les sol·licituds s'haurà de realitzar obligatòriament a través dels mitjans electrònics habilitats a la seu electrònica del MINECO (article 59 de la convocatòria)
  1. El tècnic ha d’estar acreditat al Registro Unificado de Solicitantes (RUS)
  2. Complimentar el formulari electrònic de la sol·licitud
  3. Adjuntar en format PDF, la documentació prevista a l’article 60 de la convocatòria
  4. Validar i enviar telemàticament
  5. Signar electrònicament o bé manualment el document generat automàticament
  6. Complimentar i signar l’Aval del grup o centre de recerca
  7. Presentar el formulari de sol·licitud i l’aval a la UASLR del Servei de Personal fins al 31/01/2017
   Unitat d'Assessorament i Suport Laboral a la Recerca (UASLR)
   Universitat Politècnica de Catalunya

   Edifici Vèrtex. Planta S1
 8. Documents: Trobareu els models de tots els documents al web del Ministeri
  1. Per adjuntar a la sol·licitud electrònica (article 60 de la convocatòria):
   1. Currículum Vitae Normalitzat (CVN)
   2. Memòria d’actuació i de l’activitat a realitzar
   3. Còpia del passaport en vigor, únicament per a les persones estrangeres no residents a Espanya
   4. Còpia del títol o certificat acadèmic de la titulació corresponent
   5. Document acreditatiu del grau de discapacitat per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que optin al torn amb discapacitat
  2. Per presentar a la UASLR:
   1. Formulari tècnic del candidat
   2. Aval grup o centre de recerca 
 9. Cofinançament:
  Aquests ajuts han d'estar avalats per un grup o centre de recerca, aval que implica el compromís de cofinançament dels ajuts sol·licitats. Podeu consultar els imports estimats per a la convocatòria 2016 al següent document:
 10. Resolució Esmenes Sol·licituds Tècnics
  1. Procediment: a través de la carpeta virtual d'expedients Facilit@. Consulteu el web del Ministeri
  2. Termini Presentació Esmenes05/04/2017
 11. 2a Resolució Esmenes Sol·licituds Tècnics
  1. Procediment: a través de la carpeta virtual d'expedients Facilit@. Consulteu el web del Ministeri
  2. Termini Presentació Esmenes05/04/2017
 12. Sol·licituds de Centres Excloses
  1. Sol·licituds de Tècnics Excloses
  2. Termini Presentació Al·legacions31/05/2017
  3. Resolució Provisional de sol·licituds Excloses
 13. Resolució Provisional de Sol·licituds Seleccionades i Reserves
  1. Termini Presentació Al·legacions29/06/2017
  2. Procediment: a través de la carpeta virtual d'expedients Facilit@ (aquest tràmit requereix la validació del Representant Legal del Centre).
   Consulteu el web del Ministeri
 14. Resolució de Concessió
  1. Annex I Resolució Ajuts Concedits
  2. Annex II Resolució Reserves
  3. Termini Formalització Contractes: 26/12/2017 (Consulteu el web del Ministeri)