Vés al contingut (premeu Retorn)

PTA 2017: Convocatòria d’Ajuts per a contractes de Personal Técnico de Apoyo

Logo Mineco

 • Estat de la convocatòria: Tancada
  1. Organisme Convocant:Ministerio Economia, Industria y Competitividad (Agencia Estatal de Investigación)
 • Termini de presentació sol·licituds:
 1. Tècnics: del 09/01/2018 al 23/01/2018 a les 15:00 h
 2. Centres: del 09/01/2018 al 30/01/2018 a les 15:00 h
  1. Convocatòria: Resolució de 18 d'octubre de 2017
 • Requisits: (article 58 de la convocatòria)
  1. Preguntes Freqüents
  2. Presentació de sol·licituds: La presentació de les sol·licituds s'haurà de realitzar obligatòriament a través dels mitjans electrònics habilitats a la seu electrònica del Ministeri (article 59 de la convocatòria)
 1. El tècnic ha d’estar acreditat al Registro Unificado de Solicitantes (RUS)
 2. Complimentar el formulari electrònic de la sol·licitud
 3. Adjuntar en format PDF, la documentació prevista a l’article 60 de la convocatòria
 4. Validar i enviar telemàticament
 5. Signar electrònicament o bé manualment el document generat automàticament
 6. Complimentar i signar l’Aval del grup o centre de recerca
 7. Presentar el formulari de sol·licitud i l’aval a la UASLR del Servei de Personal fins al 19/01/2018
  Unitat d'Assessorament i Suport Laboral a la Recerca (UASLR)
  Universitat Politècnica de Catalunya
  Edifici Vèrtex. Planta S1
 1. Documents: Trobareu els models de tots els documents al web del Ministeri
  1. Per adjuntar a la sol·licitud electrònica del Ministeri (article 60 de la convocatòria):
   1. Currículum Vitae Normalitzat (CVN)
   2. Memòria d’actuació i de l’activitat a realitzar
   3. Còpia del passaport en vigor, únicament per a les persones estrangeres no residents a Espanya
   4. Còpia del títol o certificat acadèmic de la titulació corresponent
   5. Document acreditatiu del grau de discapacitat per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que optin al torn amb discapacitat
  2. Per presentar a la UASLR:
   1. Formulari del candidat
   2. Aval grup o centre de recerca
 2. Cofinançament:
  Aquests ajuts han d'estar avalats per un grup o centre de recerca, aval que implica el compromís de cofinançament dels ajuts sol·licitats. Podeu consultar els imports estimats per a la convocatòria 2017 al següent document:
 3. Proposta Resolució Provisional d'Expedients Exclosos
  1. Termini Presentació Al·legacions: del 23/03/2018 al 09/04/2018 a través de la carpeta virtual d'expedients Facilit@ Consulteu el web del Ministeri
 4. Resolució Esmenes
  1. Termini Presentació Esmenes: del 24/03/2018 al 10/04/2018 a través de la carpeta virtual d'expedients Facilit@ Consulteu el web del Ministeri