Vés al contingut (premeu Retorn)

PTA 2018: Convocatòria d’Ajuts per a contractes de Personal Técnico de Apoyo

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Gobierno de EspañaAgencia Estatal de Investigación

 1. Estat de la convocatòria: Tancada
 2. Organisme Convocant: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Agencia Estatal de Investigación
 3. Convocatòria:Resolució de 20 de desembre de 2018
 4. Termini de presentació sol·licituds:
  1. Tècnics: del 30/01/2019 al 13/02/2019 a les 14:00 h (hora peninsular)
  2. Centres: del 30/01/2019 al 20/02/2019 a les 14:00 h (hora peninsular)
 5. Requisits: (article 52 de la convocatòria)
 6. Preguntes freqüents (a l'apartat solicitud. Convocatòria 2018 del web del Ministeri)
 7. Presentació de sol·licituds: la presentació de les sol·licituds s'haurà de realitzar obligatòriament a través dels mitjans electrònics habilitats a la seu electrònica del Ministeri (article 54 de la convocatòria)
  • Complimentar el formulari electrònic de la sol·licitud
  • Adjuntar en format electrònic, la documentació prevista a l’article 55 de la convocatòria
  • Validar i enviar telemàticament
  • Signar electrònicament o bé manualment el document generat automàticament per l'aplicatiu
  • Complimentar i signar l’Aval del grup o centre de recerca
  • Presentar el formulari de sol·licitud i l’aval a la UASLR del Servei de Personal
   Unitat d'Assessorament i Suport Laboral a la Recerca (UASLR)
   Universitat Politècnica de Catalunya
   Edifici Vèrtex. Planta 3
 8. Documents: Trobareu els models de tots els documents a l'apartat solicitud del web del Ministeri
  1. Per adjuntar a la sol·licitud electrònica del Ministeri (article 55 de la convocatòria):
   • Currículum Vitae Normalitzat (CVN)
   • Memòria d’actuació i de l’activitat a realitzar
   • Còpia del passaport en vigor, únicament per a les persones estrangeres no residents a Espanya
   • Còpia del títol o certificat acadèmic de la titulació corresponent, només en el cas de titulacions estrangeres
   • Document acreditatiu del grau de discapacitat per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que optin al torn amb discapacitat. La no acreditació implicarà la desestimació de la sol·licitud, que no podrà ser considerada per al torn d'accés general.
  2. Per presentar a la UASLR:
   • Formulari del candidat
   • Aval grup o centre de recerca
 9. Cofinançament: Aquests ajuts han d'estar avalats per un grup o centre de recerca, aval que implica el compromís de cofinançament dels ajuts sol·licitats. Podeu consultar els imports estimats per a la convocatòria 2019 al següent document:
  • Cofinançament Ajuts PTA 2019
 10. Proposta de Resolució Provisional de Sol·licituds Seleccionades i de Reserva
  1. Proposta de Resolució
  2. Termini Presentació Al·legacions: 07/10/2019  a través de la carpeta virtual d'expedients Facilit@ (aquest tràmit requereix la signatura del representant legal del centre. Tràmit que han de realitzar els centres dins del termini establert).
 11. Resolució de Concessió (trobareu més informació a la seu electrònica del Ministeri i a la seva pàgina web)
  Termini Presentació Contractes: 19/12/2019
 12. Resolució Requeriment de contractes per esmenar
 13. Proposta Resolució Concessió reserves
 14. Continuació del procediment de concessió de la convocatòria 
 15. 2a Resolució de Concessió (trobareu més informació a la seu electrònica del Ministeri i a la seva pàgina web)
 16. 2a Resolució Requeriment de contractes per esmenar