Vés al contingut (premeu Retorn)

AJUTS REQUALIFICACIO PROFESSORAT UNIVERSITARI FUNCIONARI O CONTRACTAT

Ajuts per a la requalificació del professorat universitari funcionari o contractat. Convocatòria Complementària.

 

1. Estat de la convocatòria: Tancada
2. Organisme Convocant: Ministerio de Universidades
3. Destinataris: L’objectiu d’aquests ajuts és la requalificació del professorat universitari funcionari o contractat mitjançant estades de formació en una universitat o centre d’investigació diferent a aquell amb el que mantenen la relació estatutària o laboral
4. Termini presentació sol·licituds: de l'11/04/2022 fins el 02/05/2022 a les 14:00 h (hora local de Barcelona).
Es convoquen un mínim de 6 ajuts de requalificació d'una durada de 12 mesos.
 
 5. Requisits de les persones candidates: (vegeu art. 3 de la convocatòria, Tercer Punt).
Per poder ser admès al procés selectiu, els/les aspirants han de complir, en el moment que finalitza el termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents:
a) Exercir a la UPC com a Professor Titular d'Universitat, Agregat o Lector.
b) Sol·licitar la incorporació en una universitat o centre de recerca públics diferent d'aquell en què mantenen la relació estatutària o laboral.
c) El professorat Titular d'Universitat i l’Agregat no han de superar deu anys de servei a la figura que tingui en el moment de la sol·licitud.
Els professors lectors mantindran la reserva de plaça a la universitat en la qual estiguessin contractats, sense pèrdua d'antiguitat, durant el temps de durada de l'estada de formació finançada amb aquests ajuts.

6. Presentació de sol·licituds:
  • Les persones candidates només podran presentar una única sol·licitud a través de la seu electrònica de la UPC: enllaç al tràmit.
  • Les persones candidates hauran de presentar les seves sol·licituds a la universitat pública amb la que mantinguin la seva relació estatutària o laboral.
7. Documentació: (vegeu art. 4 de la convocatòria, Tercer Punt):
  1. Currículum vítae abreujat, (utilitzeu el format CVA: https://cvn.fecyt.es/editor/downloads/CVA_desdeCVN.pdf.
  2. Historial cientificotècnic del grup receptor.
  3. Memòria on es justifiqui l'impacte en la docència, recerca i transferència de coneixement que aportarà aquesta estada al candidat i grup d'investigació de la Universitat d'origen. Màxim 4 pàgines.
  4. Document d'acceptació de l'estada pel centre o centres receptors. (model)

8. Llistes provisionals de les persones admeses i excloses.

Termini presentació esmenes: del 17/05/2022 al 30/05/2022 a les 23:59 h (hora local de Barcelona).

Les esmenes les haureu de presentar a través de la seu electrònica, mitjançant el formulari que hi ha a l’apartat: “Presentació d’esmenes. Convocatòria complementària d’ajuts per a la requalificació del professorat universitari funcionari o contractat” en el qual haureu d'adjuntar aquells documents o informació que se us hagi demanat.

9. Llistes definitives de les persones admeses i excloses.