Vés al contingut (premeu Retorn)

CONVOCATÒRIA JUAN DE LA CIERVA 2023

            

1. Estat de la convocatòria: OBERTA

2. Organisme Convocant: Ministerio De Ciencia, Innovación y Universidades.

3. Bases.

4. Convocatòria.

5. Termini i presentació de sol·licituds per part de l’investigador: Del 17/01/2024 al 31/01/2024, ambdós inclosos fins a les 14:00 h (hora peninsular espanyola).

6. Termini i presentació de sol·licituds per part del Centre I+D: Del 17/01/2024 al 07/02/2024, ambdós inclosos fins a les 14:00 h (hora peninsular espanyola).

7. Procediment:

 • L’investigador omplirà el formulari electrònic per a la seva candidatura. Un cop omplert el formulari, el signarà i l'haurà d'enviar telemàticament.
   • Al formulari s’haurà d’adjuntar la documentació que es recull a l’article 13 de la convocatòria:
   • Curriculum Vitae Normalitzat de l'investigador candidat en format (CVA) mitjançant la pàgina web de la FECYT (curríclum abreujat), preferiblement en anglès (https://cvn.fecyt.es/), amb una extensió màxima de 4 pàgines i preferiblement en anglès.
   • Curriculum Vitae Abreujat (CVA) de l'investigador tutor fent servir el model que es troba a la web de la FECYT (https://cvn.fecyt.es/), haurà de tenir una extensió màxima de 4 pàgines i es presentarà preferiblement en anglès.
   • Els candidats i tutors vinculats a la UPC tenen a la seva disposició el sistema d'informació DRAC per tal de generar-se el seu currículum en format CVN i CVA (http://drac.upc.edu/info).
   • Historial científic-tècnic  dels darrers cinc -05- anys de l'equip de Recerca en el que està integrat el candidat, amb especial referència als mèrits de l'investigador tutor del candidat.
   • Còpia del títol de Doctor o de la certificació acadèmica, a on consti la data en la que va obtenir el grau de Doctor, únicament per a títols d'universitats estrangeres.
  • El document que es genera, un cop presentada la sol·licitud, el lliurarà al Centre (en aquest cas a la Unitat de Captació de Talent -Edifici Vèrtex.Planta 3-Campus NORD). Caldrà lliurar-lo abans del 05 de febrer de 2024, i s'adjuntarà l'aval del grup de recerca que trobareu més avall (punt 10)
 • En cas d'acollir-se a algun dels supòsits d'interrupció previstos a l'Article 6.1 o presentar-se en el torn de persones amb discapacitat, caldrà presentar documentació acreditativa.
 • Les sol·licituds hauran de ser presentades pel Centre (d'aquest tràmit s'encarrega la Unitat de Captació de Talent) a través dels mitjans electrònics habilitats a la Sede Electrònica del Ministerio.

8. Requisits (Veure Article 6 de la convocatòria).

9. Accés Formulari de sol·licitud.

10. Aval del grup de recerca.

11. Preguntes freqüents.

NOTA referent als ajuts Juan de la Cierva-Formación:

Aquest ajut es destinarà necessàriament a cofinançar la retribució i la quota patronal de la Seguretat Social dels investigadors contractats durant cadascuna de les anualitats considerades independentment.

A partir de l'import concedit de 32.000€ anuals, el grup de recerca en el qual s'integri el/la candidat/a haurà de finançar la diferència entre el cost total de contractació (retribució i la quota patronal) i l'ajut que ens atorga el Ministerio De Ciencia, Innovación y Universidades. Aquest import serà aproximadament de 4.968,10€ per a cadascuna de les anualitats de l'ajut, que és de 2 anys.