Vés al contingut (premeu Retorn)

Vols iniciar el doctorat?

Si ja estàs en possessió d'un títol oficial de Grau o equivalent, i de Màster universitari o de qualsevol dels previstos, a la ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, establerta al Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, tens les següents ofertes formatives:

 

OFERTES PREDOCTORALSInvestigador en formació

(Predoctoral)

 

GENERALS

Amb Finançament extern

 

Amb Finançament UPC
ESPECÍFIQUES Específiques UPC


D'acord amb les mesures preses per la situació sanitària actual,  la presentació de candidatures als processos selectius publicats, "PREDOCTORALS ESPECÍFICS UPC", cal que es realitzi mitjançant la seu electrònica.https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits/Convocatoria_i_concursos_personal_recerca_temporal

A les bases de la convocatòria trobareu els enllaços i la documentació que cal presentar.

Les incidències que puguin sorgir durant la inscripció de la candidatura s’han de reportar al correu electrònic: concursos.psr@upc.edu