Vés al contingut (premeu Retorn)

PTA 2021: Convocatòria d’Ajuts per a contractes de Personal Tècnic de Suport

 

ImatgeGovernEspanya.pngImatgeMinisteri.png

LogoUE AEI.png

 

 1. Estat de la convocatòria:   Tancada
 2. Organisme ConvocantAgencia Estatal de Investigación - Ministerio de Ciencia e Innovación
 3. ConvocatòriaResolució de 13 de desembre de 2021
 4. Preguntes Freqüents: podeu consultar el document que trobareu a la pàgina web de l'AEI, apartat Convocatoria > Solicitud.Convocatoria 2021 > Consultas Frecuentes 
 5. Termini de presentació sol·licituds:
  1. Personal Tècnic: del 07/02/2022 al 17/02/2022 a les 14:00 h (hora peninsular)
  2. Centres I+D: del 07/02/2022 al 24/02/2022 a les 14:00 h (hora peninsular)
 6. Requisits: (article 6 de la convocatòria)
 7. Presentació de sol·licituds: la presentació de les sol·licituds s'haurà de realitzar obligatòriament a través dels mitjans electrònics habilitats a la seu electrònica del Ministeri (article 13 de la convocatòria)
  1. El personal tècnic ha d'estar acreditat al Registro Unificado de Solicitantes (RUS)
  2. Complimentar el formulari electrònic de la sol·licitud
  3. Adjuntar en format electrònic, la documentació prevista a l’article 14 de la convocatòria
  4. Validar i enviar telemàticament
  5. Signar electrònicament o bé manualment el document generat automàticament per l'aplicació
  6. Complimentar i signar l’Aval del grup o centre de recerca
  7. Presentar el formulari de sol·licitud i l’aval a la UASLR del Servei de Personal fins al 14/02/2022 (podeu enviar-ho per correu electrònic a esther.rodriguez-barrera@upc.edu)

   Unitat d'Assessorament i Suport Laboral a la Recerca (UASLR)
   Universitat Politècnica de Catalunya
   Edifici Vèrtex. Planta 3
 8. Documents: Trobareu els models de tots els documents a l'apartat Solicitud. Convocatoria 2021 de la pàgina web de l'AEI
  1. Per adjuntar a la sol·licitud electrònica del Ministeri (article 14 de la convocatòria):
   • Currículum Vitae Normalitzat (CVN) en anglès o espanyol
   • Memòria d’actuació i de l’activitat a realitzar
   • Còpia del títol o certificat acadèmic de la titulació corresponent, només en el cas de titulacions estrangeres
   • Document acreditatiu del grau de discapacitat per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que optin al torn amb discapacitat. La no acreditació implicarà la desestimació de la sol·licitud, que no podrà ser considerada per al torn d'accés general.
  2. Per presentar a la UASLR:
 9. Cofinançament: Aquests ajuts han d'estar avalats per un grup o centre de recerca, aval que implica el compromís de cofinançament dels ajuts sol·licitats. Podeu consultar els imports estimats per a la convocatòria 2021 al següent document:
 10. Esmenes Sol·licituds:
  1. Requeriment d'esmenes de les persones participants
  2. Termini presentació esmenes: fins al 10/05/2022  (requereix la signatura del representant legal del centre)
  3. Tràmit: Les persones participants poden consultar l'estat de la seva sol·licitud i presentar la documentació d'esmena, si és el cas, a través de la carpeta virtual d'expedients Facilit@. Trobareu el procediment a la pàgina web de l'AEI
 11. Sol·licituds Excloses o Desistides: 19/05/2022
  1. Resolució Definitiva de Sol·licituds Excloses o Desistides 
   Es pot consultar l'estat dels expedients a través de la Carpeta Virtual de Expedientes (Facilit@)
 12. Proposta de Resolució Provisional de Sol·licituds Seleccionades i de Reserva
  1. Proposta de Resolució Provisional
  2. Termini Presentació Al·legacions: fins al 20/07/2022  a través de la carpeta virtual d'expedients Facilit@  (aquest tràmit requereix la signatura del representant legal del centre. Tràmit que han de realitzar els centres dins el termini establert). Trobareu més informació així com la plantilla del document d'Al·legacions a l'apartat Evaluación y Selección de Solicitudes de la pàgina web de l'AEI
  3. Resultat Avaluació: Podeu consultar el resultat de l'avaluació de la vostra sol·licitud a la carpeta virtual d'expedients: Facilit@
   Trobareu més informació sobre la puntuació mínima per accedir a l'ajut a l'apartat Evaluación y Selección de Solicitudes de la pàgina web de l'AEI