Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria 2021 per la que s'aprova la convocatòria dels ajuts Juan de la Cierva- Formación

            

1. Estat de la convocatòria: OBERTA.

2. Organisme Convocant: Ministerio De Ciencia, Innovación y Universidades.

3. Bases.

4. Convocatòria.

5. Termini i presentació de sol·licituds per part de l’investigador: Del 20/01/2022 al 03/02/2022, ambdós inclosos fins a les 14:00 h (hora peninsular espanyola).

6. Termini i presentació de sol·licituds per part del Centre I+D: Del 20/01/2022 al 10/02/2022, ambdós inclosos fins a les 14:00 h (hora peninsular espanyola).

7. Procediment:

 • L’investigador omplirà el formulari electrònic per a la seva candidatura. Un cop omplert el formulari, el signarà i l'haurà d'enviar telemàticament.
   • Al formulari s’haurà d’adjuntar la documentació que es recull a l’article 72 de la convocatòria:
   • Curriculum Vitae Normalitzat de l'investigador candidat en format (CVN) mitjançant la pàgina web de la FECYT, preferiblement en anglès (https://cvn.fecyt.es/), amb una extensió màxima de 4 pàgines i preferiblement en anglès.
   • Curriculum Vitae Abreujat (CVA) de l'investigador tutor fent servir el model que es troba a la web de la FECYT (https://cvn.fecyt.es/), haurà de tenir una extensió màxima de 4 pàgines i es presentarà preferiblement en anglès.
   • Els candidats i tutors vinculats a la UPC tenen a la seva disposició el sistema d'informació DRAC per tal de generar-se el seu currículum en format CVN i CVA (http://drac.upc.edu/info).
   • Historial científic-tècnic, dels darrers cinc -05- anys de l'equip de Recerca en el que està integrat el candidat, amb especial referència als mèrits de l'investigador tutor del candidat.
   • Còpia del títol de Doctor o de la certificació acadèmica, a on consti la data en la que va obtenir el grau de Doctor.
  • El document que es genera, un cop presentada la sol·licitud, el lliurarà al Centre (en aquest cas a la Unitat d’Assessorament i Suport Laboral a la Recerca -Edifici Vèrtex.Planta 3-Campus NORD). Caldrà lliurar-lo abans del 04 de febrer de 2022, i s'adjuntarà l'aval del grup de recerca que trobareu més avall (punt 10)
 • En cas d'acollir-se a algun dels supòsits d'interrupció previstos a l'Article 68.1.a) o presentar-se en el torn de persones amb discapacitat, caldrà presentar documentació acreditativa.
 • Les sol·licituds hauran de ser presentades pel Centre (d'aquest tràmit s'encarrega la UASLR) a través dels mitjans electrònics habilitats a la Sede Electrònica del Ministerio.

8. Requisits (Veure Article 68 de la convocatòria).

9. Accés Formulari de sol·licitud.

10. Aval del grup de recerca.

11. Preguntes freqüents.

NOTA referent als ajuts Juan de la Cierva-Formación 2021:

Aquest ajut es destinarà necessàriament a cofinançar la retribució i la quota patronal de la Seguretat Social dels investigadors contractats durant cadascuna de les anualitats considerades independentment.

A partir de l'import concedit de 30.000€ anuals, el grup de recerca en el qual s'integri el/la candidat/a haurà de finançar la diferència entre el cost total de contractació (retribució i la quota patronal) i l'ajut que ens atorga el Ministerio De Ciencia e Innovación. Aquest import serà aproximadament de 3.309,90€ per a cadascuna de les anualitats de l'ajut, que és de 2 anys.