Comparteix:

El Consell de Govern aprova la modificació del Manual de Gestió Laboral per a la Rercerca

02/05/2024

L'acord facilitarà la gestió per a la contractació de personal i captació de talent

El passat 24 d'abril, el Consell de Govern va aprovar la modificació del Manual de Gestió Laboral per a la Recerca i la seva refosa en un text únic, integrant totes les modificacions que s’han produït des de la creació del Manual l’any 2010 fins al moment. Des de l'anterior modificació, produïda l'any 2015, s’han realitzat diferents canvis que han fet necessària una revisió i modificació del manual per adequar-lo al nou marc normatiu. 

Segons s'indica a l'informe de l'acord, des del Consell de Govern s'ha procedit a la revisió d’alguns aspectes del manual per tal de permetre a la UPC consolidar i incrementar la seva rica activitat de recerca i transferència de tecnologia, incorporant les últimes modificacions legislatives produïdes. Finalment, i atès el nombre de modificacions des de l’aprovació de la seva modificació l’any 2015, s'ha considerat necessari efectuar l’aprovació d’una refosa en un text únic.

Al document amb l'informe de la Comissió de Personal i Acció Social podeu trobar tots els detalls envers la modificació.

Keywords