Comparteix:

Memòria anual d'activitats i indicadors R+D+I

Estem elaborant el document de la memòria 2023.

Ja podeu consultar les gràfiques interactives dels indicadors de 2023:

Filtres

Etiquetes

Ingressos 2023

Ingressos generals per partides d'activitat RDI l'any 2023.

Despeses 2023

Despeses generades per partides d'activitat RDI l'any 2023. S'exclouen transferències de projectes coordinats en què els diners entren i surten de la UPC per repartir entre els socis, però no suposen cap despesa

Nombre de projectes

Nombre de projectes RDI, per tipologia, que han generat ingressos per a la UPC durant l'any 2023

Patents

Evolució anual de les patents espanyoles, internacionals i PCTs

Patents europees

Evolució anual de les patents concedides a la Oficina de Patents Europea (EPO)

Regalies

Evolució dels ingressos de regalies per llicències a tercers i spin off (en milers d'€)

Inversió mobilitzada

Evolució de la mobilització de capital per les EBTs en forma d'inversió, crèdits convertibles i ajudes (en M d'€)

Nombre de publicacions

Nombre i tipus de publicacions del personal docent i investigador de la UPC durant l'any 2023