Comparteix:

Sectors emergents

La UPC participa en sis aliances per investigar i desenvolupar noves tecnologies en sectors emergents. Entitats públiques i privades que col·laboren per impulsar nous escenaris com les fàbriques intel·ligents, la impressió 3D o la computació quàntica.

D'entre aquestes col·laboracions, la UPC lidera Looming Factory. És l'aliança dedicada a accelerar l'arribada de la Indústria 4.0, un context industrial modernitzat on les instal·lacions, els robots i els treballadors estaran interconnectats per assolir una mateixa funció.

La UPC també participa en les aliances Base3D, DRAC, FEM-IoT, FusionCAT i QuantumCAT.

Pots descarregar la Guia d'usuari de Sectors Emergents 

Emblemes de la Generalitat de Catalunya i del Fons de Desenvolupament Regional de la Unió Europea
Fabricació d'un cotxe amb braços robòtics

Looming Factory

Indústria 4.0

Impressora 3D

Base 3D

Impressió 3D

Processador Intel

DRAC

Acceleradors de computació

Representació artística de la connexió de tots els objectes que comportarà l'Internet de les Coses i la xarxa 5G, sobretot en entorns urbans

FEM-IoT

Internet de les coses

Representació del moment previ a la fusió de dos àtoms d'hidrogen

FusionCAT

Fusió nuclear

Representació artística de la dimensió quàntica

QuantumCAT

Tecnologia quàntica

Les sis aliances s'emmarquen en l'estratègia d'R+I (recerca més innovació) per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) que, impulsada per la Generalitat, compta amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).