Comparteix:

Formació en R+D+I

Els serveis i unitats especialitzades de la UPC posen a l'abast dels seus investigadors i doctorands una sèrie d'activitats formatives que milloren la capacitació en habilitats i competències no científiques del personal de recerca. Aquestes formacions de curta durada tenen com objectiu millorar l'empleabilitat dels doctorands i dotar al personal investigador de recursos que puguin ajudar a millorar la seva activitat de recerca. 

Si no trobes el que estan cercant, l'Institut de Ciències de l'Educació de la UPC t'ofereix la possibilitat de proposar les teves necessitats.

Oferta formativa

...

Formació continuada

L’oferta formativa de l'Institut de Ciències de l'Educació inclou blocs d’especial interès:

  • Formació per a la docència
  • Formació per a la recerca i la transferència de resultats
  • Extensió universitària
...

Servei de Biblioteques

Cursos d'eines de gestió bibliogràfica, redacció de tesis doctorals, publicació i avaluació de la recerca, cerques d'informació, bases de dades... També trobareu suport per a l'elaboració del pla de gestió de dades de la recerca i per a la cerca de patents.

També ofereix la possibilitat d'organitzar cursos a mida amb un mínim de 5 participants. 

...

Idiomes

Complet catàleg de mòduls de formació no només en idiomes sinó també en habilitats comunicatives com presentacions en públic, eines i recusos per a la correcció i traducció automàtica, comunicació científica oral i escrita, llenguatge inclusiu, etc.

El Servei d’Acollida Lingüística i Cultural per investigadors nouvinguts compta amb programes de mentoria i cursos per a facilitar l'adaptació.

...

Igualtat

Accedeix a un banc de recursos en matèria d'igualtat de gènere en la recerca que inclou:

  • Llista de comprovació
  • Guies externes
  • Formacions adreçades al PDI
  • Exposició: "Integrant la perspectiva de gènere en els continguts de la recerca i la innovació"
  • Vídeos sobre la perspectiva de gènere en R+D+I

...

Gestió de projectes europeus

La Unitat de Projectes Internacionals de la UPC ofereix la possibilitat d'impartir cursos a mida en l'àmbit dels programes europeus de finançament de l'R+D+I.

Periòdicament, s'organitzen cursos amb el suport de l'Institut de Ciències de l'Educació que s'inclouen dins de l'oferta general de formació continua. 

...

Escola de Doctorat

D’acord amb la regulació dels estudis oficials de doctor, aquests han d’incloure l’adquisició d’habilitats i competències relacionades amb la investigació científica de qualitat. És per aquest motiu que l’Escola de Doctorat gestiona el Pla de Formació Transversal  en el que col.laboren diferents unitats de la universitat.

...

Transferència al mercat

Formació dirigida a PDI, en forma de píndoles formatives en diferents aspectes de la protecció i comercialització de resultats, organitzats conjuntament amb el Servei de Biblioteques i l'ICE.

També ofereix la possibilitat d'organitzar cursos amb formadors externs adreçats a xarxes de formació de doctorands (MSCA-ITN).

...

UPC Alumni

El Servei de Carreres Professionals proporciona l'assessorament i les eines necessàries per donar suport al procés de cerca de feina i al llarg de la trajectòria laboral a través d'activitats d'orientació grupals o individuals.

...

Ciència ciutadana

El Portal UPC de Ciència Ciutadana ofereix una selecció de recursos tècnics per a la creació, gestió i comunicació de projectes de ciència ciutadana.

Catàleg de formació de Unite!

Les universitats sòcies de l'aliança europea ofereixen cursos presencials o en línia per impulsar la carrera de personal universitari, tant investigador com de gestió.