Comparteix:

Programa INTERREG

Descripció del programa
El programa Interreg, emmarcat dins de la Política de Cohesió Europea i finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), té com a objectius principals la cohesió interregional europea i la reducció de les disparitats econòmiques. Les prioritats polítiques que cobreix són la millora de la competitivitat, la descarbonització de l’economia, la connectivitat i l’apropament de l’administració pública a la ciutadania.

El programa s’articula a través de diferents eixos de cooperació, que es diferencien per l’abast regional dels seus projectes:

  • Projectes sol·licitats el 2024: 18
  • Import sol·licitat el 2024: 3,63 M€
  • Projectes concedits el 2024: Pendent
  • Import concedit el 2024: Pendent

Cooperació transfronterera – Interreg A

En aquest eix es promou la cooperació entre regions i territoris fronterers de diferents països per millorar la cohesió i la convivència i promoure el desenvolupament i la integració econòmica.

La UPC, com a entitat catalana, pot participar en projectes de la regió Interreg POCTEFA, formada per Andorra, el nord d’Espanya i el Sud de França.

Cooperació transnacional – Interreg B

La cooperació transnacional agrupa diferents regions per crear grans àrees que puguin mobilitzar recursos per afrontar reptes comuns relacionats amb la innovació, el medi ambient, l’accessibilitat, les telecomunicacions o el desenvolupament urbà, entre altres.

La UPC, com a entitat catalana, pot participar en els projectes de la zona Interreg Sudoe i la zona Interreg Euro-Med

Cooperació Interregional – Interreg C

Actuant a escala pan-europea, aquest tipus de cooperacions busquen generar xarxes de promoció de bones pràctiques i intercanvi d’experiències sobre desenvolupament regional.

Hi trobem Interreg Europe, dedicat al desenvolupament de capacitats de les autoritats públiques, la plataforma Interact, que permet la capitalització de resultats i la creació de xarxes, la plataforma ESPON, que fa de pont entre la recerca i el disseny de polítiques públiques i URBACT, que dona suport a les ciutats en la implementació de polítiques amb actors locals.

Contacte UPC

Malcom Burns malcom.burns@upc.edu