Comparteix:

Erasmus+

El programa Erasmus+ té com a objectiu el desenvolupament educatiu, personal i professional de les persones en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport. Les accions Erasmus+ es duen a terme amb la col·laboració entre països, ja sigui dins del mateix espai europeu o en altres continents.
Podeu consultar més informació a la Guia del programa

El programa es divideix en tres accions clau (key actions):

  • Projectes sol·licitats el 2024: 0
  • Import sol·licitat el 2024: 0 €
  • Projectes concedits el 2024: Pendent
  • Import concedit el 2024: Pendent

Key action 1

Està dedicada a la mobilitat d’alumnes i estudiants. Pots consultar informació al web del Gabinet de Relacions Internacionals o a la web del Servei de Gestió Acadèmica.

Key action 2

Aquesta acció busca la millora de les capacitats les organitzacions participants en el desenvolupament, la transferència i l’aplicació de pràctiques innovadores a nivell local, regional, nacional o europeu. Dins d’aquesta acció es fiancen diferents tipus de projectes, dels que destaquen els següents:

Partnerships for Cooperation

Es tracta de projectes que permeten adquirir experiència en cooperació internacional entre organitzacions de recerca, educació superior o formació professional, permetent la creació de xarxes i associacions transnacionals. Els objectius generals són el desenvolupament de pràctiques i mètodes que permetin l’aplicació de la inclusió i la diversitat en l’educació i la formació, la lluita contra el canvi climàtic, la transformació digital i la promoció de valors cívics comuns.

Hi ha dos tipus de projectes:

  • Cooperation partnerships: Gestionades de forma descentralitzada per les agències nacionals. Poden tenir pressupostos de tipus lump-sum de 120.000 €, 250.000 € o 400.000 €.
  • Small-scale partnerships: Accions dutes a terme amb associacions més petites que necessiten desenvolupament. Es poden demanar pressupostos de 30.000 € o 60.000 €.

Capacity Building in Higher Education

En aquestes accions es fa desenvolupament de capacitats a través d’associacions multilaterals entre entitats de l’educació superior europees i de països tercers. Els objectius, lligats al programa dels ODS, busca la millora de les capacitats de les entitats participants, tan organitzativament com en l'àmbit dels recursos humans, amb l’objectiu de generar desenvolupament social i econòmic sostenible.

Innovation Partnerships

Són associacions que busquen impulsar la innovació a través de la millora del talent i les capacitats dels membres de les organitzacions participants. Especialment, es centre en les capacitats innovadores en matèries d’economia circular, ecologia i desenvolupament sostenible.

Key action 3

Aquesta acció se centra en la millora de la cooperació política dins de la Unió Europea per a millorar la capacitat de formular i implantar polítiques públiques. Els projectes poden englobar accions com l’execució de l’agenda política UE en educació, experimentació d’aplicació de mesures polítiques o l’avaluació a partir de dades de resultats de polítiques anteriors, entre altres. 

Convocatòries 2024

Les convocatòries descentralitzades en agències nacionals de la Key Action 2 s’obre a la tardor de l’any anterior i es tanquen al mes de març.
Les convocatòries centralitzades es poden consultar al Funding and Tenders Portal

Contacte UPC

    Carles Miñambres carles.minambres@upc.edu

    Projectes finançats a la UPC