Comparteix:

R+D+I UPC


Àmbits de recerca

Tot l'abast de la recerca i la innovació UPC.

Càtedres d'empresa

Llista de càtedres d'empresa existents a la UPC.

Ciència oberta i ciutadana

Potencia l'accés i la participació de la comunitat.

Comunitats EIT

Partenariats públicoprivats d'àmbit europeu en què participa la UPC.

Ètica i integritat

Coneix els principis  definits pel Comitè d'Ètica de la UPC.

Formació en R+D+I

Cursos de formació en diversos aspectes de l'R+D+I.

Igualtat de gènere

Perspectiva de gènere en la recerca i la innovació UPC.

Qualitat en la recerca (SAQRA)

Assegurament de la Qualitat a la Recerca

Sectors emergents

Aliances institucionals per a la creació de noves tecnologies.

Serveis cientificotècnics

Per a grups interns i enitats externes.

Spin-offs participades

Cartera de spin-offs participades per la UPC.

Tecnologia comercialitzable

Patents i llicències UPC disponibles per a l'explotació comercial.

Unite! IRIS

Col·laboració en R+D+I amb les universitats de l'aliança.

Xarxes i consorcis

Presència de la UPC en xarxes nacionals i internacionals.