Comparteix:

Àmbits de recerca

La UPC s’organitza en els següents àmbits de coneixement principals: les tecnologies de la informació, l’enginyeria industrial, l’arquitectura, l’enginyeria civil i les ciències, que anomenem, primer nivell.

Des del punt de vista de la recerca i la transferència de tecnologia desglossem aquests àmbits principals en dos nivells més de coneixement i incorporem l'àmbit d'aplicació a la societat. Cal tenir en compte que la UPC desenvolupa una quantitat molt extensa i específica de recerca d'excel·lència i que els següents àmbits són agrupacions de coneixement més generals.

Us oferim diverses eines i recursos per accedir a tota la informació sobre els àmbits de recerca:

Elaboració pròpia. Percentatge de coneixement prioritari dels grups de recerca UPC.

...

Portafolis d'activitat R+D+I

  • Elaborem informes sobre la producció científica en àmbits de recerca i innovació d'interès estratègic. Pots descarregar els portafolis a la pàgina d'àmbits de recerca de la UPC.
...

Mapes d'àmbits de recerca

...

Relació d'àmbits de recerca

...

Producció científica

  • Consulta tota l'activitat dels grups de recerca (publicacions, projectes, premis, etc.) al portal FUTUR
...

Serveis cientificotècnics