Comparteix:

Programa LIFE

El programa LIFE és un programa de finançament europeu dedicat exclusivament al medi ambient i a l’acció climàtica per al període 2021-2027. Els objectius principals del programa són la consecució d’una economia europea sense emissions de gasos d’efecte hivernacle, la protecció i conservació del capital natural de la UE i la mitigació de l’impacte del canvi climàtic en la salut i benestar dels ciutadans.

El programa LIFE s’estructura en dues àrees i quatre subprogrames:

 • Projectes sol·licitats el 2024: 0
 • Import sol·licitat el 2024: 0 €
 • Projectes concedits el 2024: Pendent
 • Import concedit el 2024: Pendent
 • Àrea de Medi Ambient:
  • Subprograma “Naturalesa i Biodiversitat”
  • Subprograma “Economia Circular i Qualitat de Vida”
 • Àrea d’Acció pel Clima:
  • Subprograma “Mitigació del Canvi Climàtic i Adaptació”
  • Subprograma “Transició a Energies Netes”

Dins del programa LIFE, hi ha diferents tipologies de projectes:

 • Standard Action Projects (SAP): Projectes dedicats al desenvolupament de tècniques i solucions i tècniques innovadores, a l’escalat de solucions existents, a la millora de la base de coneixements o al desenvolupament, control i seguiment de polítiques de la UE. Es financen al 60%, excepte els que estan dedicats a hàbitat i/o espècies prioritàries determinades per la UE, que poden arribar al 67 % o 75 %.
 • Strategic Nature Projects (SNAP): Projectes que tenen la finalitat d’aplicar els objectius UE en matèria de natura i biodiversitat a través de plans d’acció coordinats amb els estats membres. Es valorarà l’ús de diverses fonts de finançament i de resultats d’anteriors projectes LIFE. El percentatge de finançament és del 60%.
 • Strategic Integrated Projects (SIP): Aquests projectes faciliten l’execució regional, nacional o transnacional dels plans d’acció mediambientals i climàtics de la UE i dels estats membres. S’haurà de coordinar amb, com a mínim, una altra font de finançament. Es buscarà finançar almenys un projecte a cada estat membre. El percentatge de finançament és del 60%.
 • Technical Assistance (TA): aquest tipus d’accions poden donar suport a la participació en projectes tipus SNAP i SIP, a la reproducció de resultats d’altres projectes LIFE o al desenvolupament de capacitats per a la participació en projectes LIFE. El percentatge de finançament és del 60 %.
 • Other Actions (OA): Dins d’aquesta categoria hi entren col·laboracions amb les KIC-EIT o accions de suport a la transició cap a l’energia renovable i eficient a través del trencament de barreres de mercat, entre altres. El percentatge de finançament és del 95 %.

Podeu trobar més informació a la pàgina de la European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency(CINEA), al Work Programme 2021-2024 o a al web del Ministeri per la Transició Ecològica.

 Convocatòries 2024

Les convocatòries LIFE 2024 es van obrir a l'abril i tancaran al setembre. Podeu trobar més informació al Funding & Tenders Portal.

Jornades

23/04/2024: EU Life 2024 Infodays

Jornades organitzades pel Ministeri

Contacte UPC

Carles Miñambres carles.minambres@upc.edu

Llista de distribució

life@mylist.upc.edu

Projectes finançats a la UPC

 

Keywords