Comparteix:

Estructura i persones

Jordi Llorca Piqué

Vicerector de Recerca

Climent Molins Borrell

Vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria

Àrea R+D+I

La nostra missió es incentivar i facilitar la participació del personal investigador en projectes de recerca, innovació, transferència de coneixement i tecnologia. D'altra banda, potenciar i promoure la recerca i el progrés tecnològic dels sectors productius mitjançant la transferència de resultats.

El director de l'Àrea R+D+I és Valentí Guasch Brull

Servei de Personal

Centre d'Innovació i Tecnologia