Comparteix:

Igualtat de gènere

Pla d'igualtat

La Universitat Politècnica de Catalunya disposa d'un pla d'igualtat des de l'any 2007. Es tracta d'una eina estratègica per impulsar la igualtat de gènere entre els diferents col·lectius que constitueixen la comunitat universitària, incorporar la perspectiva de gènere en la docència, la recerca i la gestió, impulsar la incorporació de les dones en la presa de decisions i continuar treballant per aconseguir una universitat lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.

A més, l'Àrea R+D+I us oferim una breu llista de comprovació perquè pugueu revisar l'aplicació de la igualtat de gènere en el contingut de les activitats de recerca.